Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Henryka Kozłowskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego dla Profesora Henryka Kozłowskiego

Profesor Henryk Kozłowski, wybitny, światowej klasy chemik, ekspert w dziedzinie badań naukowych z pogranicza chemii, biologii i medycyny został nowym doktorem honorowym Uniwersytetu Gdańskiego i tym samym stał się członkiem akademickiej społeczności UG. W czasie uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa UG prof. Kozłowski wygłosił wykład na temat swoich badań, który był znakomitą lekcją dla młodych badaczy, pokazującą, jak opowiadać o odkryciach naukowych  w pasjonujący, a jednocześnie przystępny sposób. Wykład Pana Profesora pokazujący związki Wrocławia z Gdańskiem (Prof. Kozłowski jest naukowcem z Uniwersytetu Wrocławskiego), a szczególnie z badaczami z Wydziału Chemii UG, zebrał gromkie brawa. Dodać warto, jak podkreśli Dziekan Wydziału Chemii UG, prof. Piotr Stepnowski, że polska chemia jest najlepiej rozpoznawalną marką naukową na świecie – zajmuje 13., najwyższą spośród polskich dziedzin naukowych pozycję w świecie i jest to w dużej mierze zasługa chemików wrocławskich i gdańskich.

Senat UG nadał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Profesorowi Henrykowi za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii bionieorganicznej oraz wkład w rozwój uczelni. Uroczystość nadania tej najwyższej godności akademickiej, z udziałem społeczności akademickiej odbyła się 13 czerwca 2014 roku na Wydziale Chemii UG. Ze względu na wyjątkowe osiągnięcia prof. Henryka Kozłowskiego w zakresie badań naukowych, a także dydaktyczne i organizacyjne, udział w niej wzięli przedstawiciele najwyższych gremiów chemicznych i naukowych w Polsce: prof. Michał Karoński – Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki, prof., Bogusław Buszewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, prof. Jacek Namieśnik – Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, prof. Paweł Kafarski z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, członek Centralnej Komisji ds. stopni i tytułów naukowych, prof. Adam Jezierski – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Wrocławskiego, a także dziekani wydziałów chemicznych uniwersytetów Wrocławskiego, Warszawskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechniki Gdańskiej.

Laudację wygłosił prof. Jerzy Błażejowski z Wydziału Chemii UG, prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, który przybliżył sylwetkę Pana Profesora: Profesor Henryk Kozłowski to wybitny badacz, znajdujący uznanie w międzynarodowej społeczności akademickiej i naukowej, który wniósł nieprzemijający wkład w stworzenie i rozwój chemii bionieorganicznej w Polsce. Gorący orędownik rozwoju badań w tym zakresie na Wydziale Chemii UG. Wychowawca rzesz chemików, którzy z powodzeniem uczestniczą w życiu naukowym i społecznym kraju. Życzliwy i otwarty na współpracę, dysponujący darem nawiązywania przyjaznych relacji z otoczeniem. Uczony, który godnie wpisuje się w grono doktorów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Bernard Lammek, który poprowadził uroczystość, podkreślił związki Profesora Kozłowskiego z Uniwersytetem Gdańskim, koleżeńskie relacje, które łączą go z naukowcami UG, a przede wszystkim jego niezwykłą skromność, otwartość i badawczą pasję.

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski przypomniał początki tej współpracy: W tym roku mija 40 lat od momentu opublikowania pierwszej pracy w duecie wrocławsko-gdańskim, a były to wyniki badań które profesor Kozłowski prowadził  wówczas wspólnie z profesorem Zygmuntem Warnke z Naszego Wydziału. Od tamtego czasu, dzięki owocnej współpracy z grupami profesorów Kupryszewskiego, Grzonki i Rolki ukazało się dziesiątki świetnych prac, a był nawet taki moment, w którym namawialiśmy usilnie Profesora, żeby do nas się przeniósł na stałe. Tak się nie stało, i całe szczęście, bo dzięki temu możemy dziś uhonorować profesora najwyższym zaszczytem naszej uczelni - tytułem doktora honorowego! – podkreślił.

Profesor Henryk Kozłowski wygłosił wykład na temat badań naukowych z zakresu chemii bionieorganicznej, szczególnie mających związek z chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak Alzheimer czy choroby prionowe, które od niemal 40 lat prowadzi wspólnie z naukowcami z  Uniwersytetu Gdańskiego oraz z innych ośrodków naukowych w Polsce i świecie. O naukowych odkryciach mówił z pasją, humorem, w bardzo przystępny sposób oraz z ironicznym dystansem do „zawodu” naukowca. Podkreśli związki Wrocławia z Gdańskiem (Pan Profesor jest naukowcem z Uniwersytetu Wrocławskiego), a szczególnie Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego: Od 1970 roku, od kiedy współpracuję z ośrodkami naukowymi z Gdańska napisałem wspólne prace z 25 różnymi gdańskimi autorami. Ta współpraca jest dla mnie niezwykle ważna i wciąż ją kontynuuję. Można zatem powiedzieć, że nie byłoby mojej kariery bez Gdańska – podsumował.

Akcentem kończącym uroczystość była niespodzianka – nadanie Profesorowi Henrykowi Kozłowskiemu Medalu Polskiego Towarzystwa Chemicznego w uznaniu wybitnych zasług badawczych, dydaktycznych, organizacyjnych, a także charyzmy znakomitego naukowca oraz za popularyzację polskich badań chemicznych w świecie.

Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka oraz gdańskiego kwartetu smyczkowego La Scala. Artyści przygotowali krótki, ale znakomity, dedykowany Panu Profesorowi koncert.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

Krótko o Profesorze Henryku Kozłowskim:

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski)  jest uznanym w  międzynarodowej społeczności naukowej i akademickiej badaczem, który wniósł niezaprzeczalny wkład w stworzenie i rozwój chemii bionieorganicznej w Polsce. Aktywnie wspomagał badania w tej dziedzinie na Uniwersytecie Gdańskim, przyczyniając się tym samym do rozwoju naukowego uczelni. Należy do grona światowych ekspertów, zajmujących się zagadnieniami z pogranicza chemii, biologii i medycyny. W swoich badaniach zajmuje się strukturą i funkcją biomolekuł oraz wpływem jonów metali na chemię i biochemię leków. Jest także specjalistą z zakresu elektrochemii układów bionieorganicznych, chemii bionieorganicznej metali toksycznych oraz mechanizmów chorób neurodegeneracyjnych. Jest autorem ponad 500 prac, publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 20 rozdziałów w książkach, wydanych przez międzynarodowe wydawnictwa. Cenionym nauczycielem akademickim i wychowawcą wielu pokoleń chemików. Był wielokrotnie nagradzany za swoją pracę naukową i dydaktyczną i sprawował znaczące funkcje w środowisku akademickim. Od 2009 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Ma na swoim koncie współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, w tym z grupami badawczymi profesorów: Zygmunta Warnke, Gotfryda Kupryszewskiego, Zbigniewa Grzonki, Bernarda Lammka i Krzysztofa Rolki z Uniwersytetu Gdańskiego.

Recenzenci o Profesorze Henryku Kozłowskim:

prof. dr hab. Grażyna Stochel z Uniwersytetu Jagiellońskiego: Pan Profesor Henryk Kozłowski to światowej sławy uczony z wykształcenia chemik, a z pasji badawczej autorytet w zakresie interdyscyplinarnych badań z pogranicza chemii, biologii i medycyny. Wniósł niezaprzeczalny wkład w rozwój chemii biologicznej w Polsce i na świecie. Jednocześnie jego zaangażowanie w organizację badań naukowych w Polsce i promowanie polskiej nauki na arenie międzynarodowej budzi uznanie i szacunek.”

prof. dr hab. Henryk Koroniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: „Na stronie domowej Bioinogranic and Biomedical Chemistry Group, (http:/lwww.henryk.uni.wroc.pl/index.htnrl) struktury, którą stworzył i którą kieruje na Uniwersytecie Wrocławskim Profesor Henryk Kozłowski, są dwa zdjęcia Profesora: pierwsze z komentarzem NOW (teraz) , bardzo nobliwe z biblioteką w tle, oraz drugie, tuż obok, gdzie ten sam Profesor występuje w jeansach i zapewne przygotowuje grilla dla swoich współpracowników, obarczone komentarzem BEFORE (Kiedyś). Swoista reinkarnacja tej samej osoby, ale na pewno i żart z samego siebie z odrobiną autoironii. Taki właśnie jest Profesor Henryk Kozłowski: bezpośredni, łatwo nawiązujący kontakty, a jednocześnie bardzo kompetentny, Znany i ceniony uczony w kraju i zagranicą, ekspert w zakresie badań, które sam ogólnie nazywa chemią bionieorganiczną, a naprawdę dotyczącą problemów z pogranicza chemii, biologii i medycyny.”

prof. dr hab. Krzysztof Rolka z Uniwersytetu Gdańskiego: „Profesor Henryk Kozłowski to wybitny uczony o uznanym w skali międzynarodowym autorytecie. Jest twórcą polskiej chemii bionieorganicznej i bez wątpienia jej liderem. Jego wkład w badania kompleksów biomolekuł, szczególnie peptydów biologicznie czynnych, z jonami metali trudny jest do przecenienia. Liczne prace w prestiżowych czasopismach specjalistycznych, będące owocem współpracy Profesora z zespołami badawczymi Uniwersytetu Gdanskiego, stanowią ważną część dorobku naukowego Wydziału Chemii UG.”

 

Fot: Krzysztof Klinkosz Biuro Promocji UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Klinkosz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lipca 2014 roku, 9:13