Czworo doktorantów UG ze stypendiami MNiSW | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Czworo doktorantów UG ze stypendiami MNiSW

Czworo doktorantów z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przyznawane za wybitne osiągnięcia. Gratulujemy!
 
W gronie ministerialnych stypendystów znaleźli się:   
Mgr Paweł Atroszko – nauki społeczne
Mgr Marta Moskot – nauki biologiczne
Mgr Sławomir Nowak – nauki biologiczne
Mgr Maria Witt – nauki o Ziemi

Na rok akademicki 2014/2015 rektorzy uczelni przedstawili łącznie ponad 3400 wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia dla doktorantów i studentów.  Wnioski oceniane były metodą punktową a punkty przyznawane były za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. Po weryfikacji wniosków Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał  ponad 900 stypendiów dla studentów i 89 stypendiów dla doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki. Wysokość stypendium wynosi 14 000 zł – w przypadku studentów i 22 000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone przez uczelnię jednorazowo.

Więcej: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2014-2015.html

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Klinkosz
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Klinkosz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 15 grudnia 2014 roku, 10:34