fbpx Jubileusz 10-lecia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UG | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jubileusz 10-lecia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UG

Jubileusz 10-lecia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na UG

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim został powołany w 2006 roku dzięki staraniom twórcy i wieloletniego dyrektora dziennikarstwa na UG – prof. Wiktora Peplińskiego. W jubileuszowym roku planowane są spotkania z absolwentami, konferencje, wystawy i wykłady. W czasie inauguracja jubileuszu wręczone zostały nagrody w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery.

W czasie inauguracji jubileuszu nie zabrakło znakomitych gości z całej Polski oraz osób związanych z dziennikarstwem na UG. Władze rektorskie UG reprezentowali prof. Mirosław Szreder, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów oraz prof. Józef Arno Włodarski, Prorektor ds. Studenckich. Jubileuszowy wykład pt. „Cenzura – pro memoriam” wygłosił prof. Wiktor Pepliński. Powstanie kierunku i niełatwe, związane z tym rozmowy,  wspominali prof. Beata Pastwa-Wojciechowska, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. Sabina Kruszyńska, Dyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa oraz prof. Cezary Obracht-Prondzyński, kierownik Zakładu Antropologii Społecznej WNS, ówczesny dyrektor Instytutu.  Wiele wzruszających słów podziękowań ze strony studentów i pracowników odebrał prof. Wiktor Pepliński, dzięki któremu możliwe było uruchomienie kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim, ale także kolejne jego liderki – prof. Jolanta Maćkiewicz, była dyrektor dziennikarstwa i obecna – dr Małgorzata Łosiewicz

Wręczone zostały także nagrody w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery. Tegoroczne zwyciężczynie to Olivia Kłusek z pracą „Latte-feminizm, pop-feminizm i girl power. Trywializacja pojęcia feminizmu w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego” (Uniwersytet Jagielloński), Paulina Wiernicka z pracą „Muzyka w słuchowiskach i słuchowiska o muzyce. Analiza gatunku w oparciu o wybrane słuchowiska”, (Uniwersytet Łódzki) oraz Magdalena Litman z pracą „Wirusy umysłu. Koncepcja piątej władzy, przegląd i analiza nowych zjawisk komunikacyjnych w internecie” (Uniwersytet Jagielloński). Nagrodą jest publikacja pracy laureatki pierwszego miejsca drukiem. Gościem spotkania był również laureat ubiegłorocznej edycji – Marcin Sanakiewicz, który przeczytał fragment nagrodzonej w ubiegłym roku i wydanej drukiem pracy – „Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne”.

W ramach jubileuszu odbyło się także otwarte spotkanie z prof. Iwoną Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezeską Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, na temat zmian we współczesnej komunikacji społecznej.  Profesor Hofman wręczyła laureatkom tegorocznych Medi@sterów legitymacje członkowskie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej wraz z opłaconymi składkami. Gościem uroczystości była również prof. Małgorzata Lisowska Magdziarz, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa Mediów i komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotorka zwycięskiej pracy z krakowskiej uczelni.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim został powołany w 2006 roku dzięki staraniom twórcy i wieloletniego dyrektora dziennikarstwa na UG – prof. Wiktora Peplińskiego. Powstał na podstawie doświadczeń prowadzonego od 1995 roku Podyplomowego Studium Dziennikarstwa, którego absolwentami jest wielu znakomitych dziennikarzy regionalnych mediów. Na pierwszy rok kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna przyjęto 30 „wybrańców”, gdyż o jedno miejsce starało się wówczas 20 kandydatów. Jest to kierunek praktyczny, dlatego ważne miejsce wśród akademickiej kadry zajmują nie tylko znakomici profesorowie i medioznawcy, ale także praktycy – dziennikarze pomorskich mediów, eksperci i PR-owcy z pomorskich instytucji i przedsiębiorstw, którzy prowadzą zajęcia ze studentami. Ważnym momentem było uruchomienie radiowego laboratorium, które powstało dzięki pracy i staraniom redaktor Aliny Kietrys, wieloletniego kierownika radia. W nowocześnie wyposażonym radiowym studio mają zajęcia studenci dziennikarstwa i innych kierunków UG, działa tam także studenckie Radio MORS (Mega Otwarte Radio Studenckie).

Obecnie na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształci się 283 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Na studiach drugiego stopnia – magisterskich – studenci mają do wyboru dwie specjalności – Reklama i Public Relations oraz Fotografia medialna i reklamowa. Jest to kierunek dedykowany studentom, którzy interesują się mediami, komunikacją publiczną, wizerunkową i społeczną. To miejsce gdzie przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy łączy się z praktyką, pasją odkrywania oraz ambicją współtworzenia rzeczywistości. Swoje pasje studenci realizują w studenckim radiu MORS, internetowym portalu CDN studenckich kołach naukowych CDN (studenci prowadzą również portal internetowy CDN) oraz  kole naukowym Inspiar.

Kadra akademicka prowadzi wiele cennych inicjatyw – jedną z nich jest międzynarodowa cykliczna Konferencja MEDIA-BIZNES-KULTURA, na której spotykają się i wymieniają opiniami i poglądami medioznawcy z całej Polski i wielu krajów europejskich, a także studenci i doktoranci. Kierunek jest również organizatorem i inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach – Medi@stery. To pierwszy w Polsce konkurs skierowany do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą.

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Gdańskim ukończyło wielu znakomitych absolwentów, którzy pracują w pomorskich i ogólnopolskich mediach, agencjach PR-owych, działach promocji, kultury, przy dużych przedsięwzięciach i projektach.

W jubileuszowym roku w ramach projektu „Absolwent” planowane są spotkania z absolwentami kierunku – najbliższe odbędzie się już 7 kwietnia o godz. 17.00 w sali C211-212 na Wydziale Nauk Społecznych UG (Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4). Gośćmi będą m.in. Magdalena Kropidłowska, Radio Gdańsk (absolwentka 2012) oraz Przemysław Toczek, TVP 3 Gdańsk (absolwent 2014). Panel poprowadzi studentka Joanna Gerke.

Inauguracja jubileuszu 10-lecia Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim odbyła się 30 marca 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych UG.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

mediasterymediasterymedistery
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Żurawik
Treść wprowadzona przez: Andrzej Żurawik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 1 kwietnia 2016 roku, 14:35