Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+ | Serwis główny UG

Dofinansowanie na wdrożenia – Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego zostało wyróżnione dofinansowaniem z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w konsorcjum z Politechniką Gdańską, spółką celową PG Excento Sp. z o.o. oraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Współpraca trzech największych uczelni w regionie pomorskim w ramach konsorcjum podczas realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności+” będzie swoistą kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, ponadto ukierunkuje wspólne działania na komercjalizację oraz wzmocni i pozwoli na bardziej efektywny transfer technologii i wyników badań z uczelni do gospodarki.

W Centrum Transferu Technologii UG w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+ zostaną wsparte prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe UG oraz zostanie wzmocniona współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Informacje dot. programu Inkubator Innowacyjności+ na stronach MNiSW

Więcej informacji: 
Centrum Transferu Technologii UG
ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk (pok. 321)
e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl 
tel. +48 58 523 33 74 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 5 stycznia 2017 roku, 10:41