Debata metropolitalna w Radiu MORS | Serwis główny UG

Debata metropolitalna w Radiu MORS

Poseł Marcin Horała, członek zarządu Województwa Pomorskiego Paweł Orłowski, dr Jakub Szlachetko z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rafał Gajewski z Instytutu Metropolitalnego i Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia –Sopot rozmawiali w Radiu MORS o podstawach prawnych funkcjonowania metropolii w Polsce.

Rozmowa w Radiu MORS była kontynuacją debaty, którą 9 stycznia 2017 r. Uniwersytet Gdański wraz z Instytutem Metropolitalnym zorganizowały na Wydziale Prawa i Administracji. Debata pt. „Komu potrzebne są metropolie” była otwarta dla wszystkich zainteresowanych. W studiu Radia MORS główną osią dyskusji był problem legislacyjny. Obowiązująca od roku ustawa metropolitalna nie posiada przepisów wykonawczych, nie jest więc stosowana. Jednocześnie trwają prace nad nową ustawą, która będzie dotyczyła jedynie metropolii śląskiej, a partia Nowoczesna złożyła własny projekt ustawy dotyczący tylko metropolii poznańskiej.

- Mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją – mówił w Radiu MORS Paweł Orłowski. – Mamy nie uchyloną obowiązującą ustawę, która nie została wykonana przez rząd i projekt ustawy przyjęty przez rząd, który być może wejdzie w życie. Między obudowa dokumentami – obowiązującą ustawą dla całego kraju i projektowaną tylko dla Śląska - nie dostrzegam istotnych różnic. Żeby sytuację jeszcze bardziej skomplikować to mamy szereg dokumentów rządowych - koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, krajową strategię rozwoju regionalnego, politykę miejską, gdzie wszędzie znajdujemy potwierdzenie tworzenia dedykowanych rozwiązań prawnych i finansowych dla metropolii, gdzie są wskazywane ośrodki metropolitalne i gdzie nie ma mowy, że ustrój metropolitalny powinien być stworzony tylko dla Śląska.

- Niewątpliwie panuje zgoda, że warto coś na poziomie metropolitalnym zrobić, ale już co dokładnie, komu nieco kompetencji zabrać, skąd wziąć pieniądze, na jakich zasadach mają być tworzone władze, to wokół tego trwa gorąca dyskusja – mówił Marcin Horała. – Jest szereg problemów, sprzeczności, dylematów, które należy rozstrzygnąć i to też powoduje, że te procesy się przeciągają. Osobiście uważam, że forma przetestowania ustawy na Śląsku nie będzie złym sposobem wdrożenia nowych rozwiązań. Jeżeli okaże się, że to tam działa znakomicie, wpływa na rozwój regionu i nie ma istotnych głosów negatywnych, to nie widziałbym problemu, żeby podobne rozwiązania implementować w innych miejscach.

Całej debaty można wysłuchać w Radiu MORS w audycji UG Przedstawia emitowanej w środę, 11 stycznia 2017 r.  o godzinie 13.00 i we wtorek, 17 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00. Zapraszamy na naszą stronę: www.mors.ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 stycznia 2017 roku, 8:57