Sukces kolejnego projektu UG w ramach Programu Horyzont | Serwis główny UG

Sukces kolejnego projektu UG w ramach Programu Horyzont

Sukces zespołu prof. dr hab. Macieja Wołowicza z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – Komisja Europejska dofinansuje projekt w ramach Programu Horyzont 2020

Głównym założeniem projektu Assemble Plus (Association of European Marine Biological Laboratories) jest zapewnienie naukowcom z Europy bezpłatnego dostępu do infrastruktury badawczej partnerów wchodzących w skład konsorcjum, w celu realizacji projektów badawczych wyłanianych w drodze konkursów. Uniwersytet Gdański będzie także  zaangażowany w realizację pakietów roboczych z grupy „Joint Research Activities” (w zakresie badań genetycznych organizmów morskich oraz rozwijania nurkowania naukowego) oraz Networking Activities (w zakresie tworzenia bazy danych oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji morskich).

Projekt będzie realizowany przez dwa lata w konsorcjum składającym się z następujących partnerów:

 • Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6 (FR) - koordynator,
 • Nacionalni Institut Za Biologijo (SI),
 • Stichting Nioz, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NL),
 • Helsingin Yliopisto (FI),
 • Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (PL),
 • National University of Ireland, Galway (IE),
 • Goeteborgs Universitet (SE),
 • Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES),
 • Hellenic Centre for Marine Research (EL),
 • The Hebrew University of Jerusalem (IL),
 • Stazione Zoologica Anton Dohrn (IT),
 • Universitetet i Bergen (NO),
 • Centro de ciencias do Mar do Algarve (PT),
 • Alfred-Wegener-Institut Helmholtz- Zentrum fuer Polar- und Meeresforschung (DE),
 • Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.v. (DE),
 • Vlaams Instituut voor de zee VZW (BE),
 • The Scottish Association for Marinescience LBG (UK),
 • The University Court of the University of ST Andrews (UK),
 • Marine Biological Association of the United Kingdom (UK),
 • Natural Environment Research Council (UK),
 • Marine Scotland (UK);
 • AquaTT UETP LTD (IE).

Pozostałe projekty Uniwersytetu Gdańskiego w ramach Programu Horyzont 2020:

·        ELIPTIC - Electrification of public transport in cities

Celem projektu jest analiza potencjału istniejących systemów transportu publicznego (włącznie z lekką koleją, metrem, tramwajami i trolejbusami) do przejścia na elektryczne systemy napędu zgodnie z trendem multimodalnej mobilności na obszarach zurbanizowanych - kierownik projektu - dr Marcin Wołek (Wydział Ekonomiczny)

http://www.uitp.org/eliptic-electrification-public-transport-cities

·        NanoREG II - Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks

Projekt odnosi się do szybko rozwijającego się rynku nanomateriałów, który jest ściśle związany z rozwojem technologii. Uruchomienie projektu NanoREG dotyczy badań w zakresie oceny ryzyka związanego z użyciem nanomateriałów i odpowiednich regulacji prawnych z tym związanych - kierownik projektu - dr hab. Tomasz Puzyn, prof. nadzwyczajny (Wydział Chemii)

http://www.nanoreg2.eu/

·        Virus-X: Viral Metagenomics for Innovation Value

Głównym celem projektu jest analiza bibliotek metagenomicznych powstałych na bazie materiału genetycznego bakterii i wirusów izolowanych ze środowisk ekstremalnych w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania drobnoustrojów w układach charakteryzujących się dużą złożonością - kierownik projektu - prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski (Wydział Biologii)

http://virus-x.eu/

·        STARBIOS 2 - Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences

Ideą projektu STAR BIOS 2 jest opracowanie i wdrożenie w kilku wybranych instytucjach naukowych, prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych (biosciences), indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w danych instytucjach - kierownik projektu - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed) 

http://www.mobi4health.ug.edu.pl/starbios-2-first-h2020-project-for-if-bugmug/

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 lutego 2017 roku, 10:51