Dr Michał Oszmaniec z WMFiI UG laureatem konkursu HOMING FNP | Serwis główny UG

Dr Michał Oszmaniec z WMFiI UG laureatem konkursu HOMING FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugie konkursy w programach HOMINGPOWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości 7,6 mln zł otrzyma dziesięcioro młodych doktorów, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało ośmioro młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 6,1 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich.

Wśród nich dr Michał Oszmaniec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Na realizację projektu "Teoria informacji przy ograniczonych zasobach: klasyczna symulowalność, rozszerzenia do uniwersalności oraz zastosowania w kryptografii i sensingu" otrzymał 749 670 zł.

Natomiast drugi konkurs w programie POWROTY umożliwi dwojgu badaczy powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Na realizację swoich projektów laureaci programu otrzymają łącznie 1,5 mln zł.

Pełna lista grantobiorców HOMING 2/2016

Pełna lista grantobiorców POWROTY 2/2016

Do drugiego konkursu w programie HOMING zgłoszono 36 projektów, natomiast do programu POWROTY – 11 projektów. Laureaci obu programów będą współpracować m.in. z 13 zagranicznymi partnerami naukowymi, 3 polskimi partnerami naukowymi oraz jednym partnerem gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 12 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 16 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym. 

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 marca 2017 roku, 9:00