Nowy projekt Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój | Serwis główny UG

Nowy projekt Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Celem projektu „Pozytywne Biuro Karier” jest zwiększenie zatrudnienia 100 młodych, biernych zawodowo osób.

W ramach projektu dla każdego uczestnika zostanie określona indywidualna ścieżka wsparcia. Każdy uczestnik skorzysta z doradztwa zawodowego i psychologicznego, warsztatów kształtujących kompetencje niezbędne do znalezienia i utrzymania zatrudnienia, weźmie udział w szkoleniach zawodowych. Większość uczestników będzie miała możliwość udziału w stażach zawodowych. Uczestnicy otrzymają także wsparcie dodatkowe, w tym: stypendia, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi.

Dzięki projektowi:

  • wzrośnie poziom kompetencji miękkich uczestników w tym: przedsiębiorczość komunikatywność, otwartość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy 
  • wzrośnie świadomości uczestników na temat własnych predyspozycji, konieczności podnoszenia kwalifikacji oraz czynników decydujących o wzroście szans na znalezienie zatrudnienia 
  • uczestnicy zostaną zmobilizowani do działania, nabędą cenione kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Projekt przyczyni się również do nawiązania ścisłej współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami.

Projekt będzie realizowany w konsorcjum składającym się z: Fundacji Pozytywne Inicjatywy (lider), Uniwersytetu Gdańskiego (partner), Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (partner).

Kierownikiem projektu z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego jest mgr Izabela Charun z Biura Karier.

Strona www projektu: http://www.pozytywneinicjatywy.pl/Pozytywne-biuro-karier

FB: https://www.facebook.com/PozytywneBiuroKarier/

Opis projektu również w załączniku. 

Pozytywne Biuro Karier

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Opis projektu296.86 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 marca 2017 roku, 9:02