Dofinansowanie Projektu SEAPLANSPACE dr hab. Doroty Pyć, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG | Serwis główny UG

Dofinansowanie Projektu SEAPLANSPACE dr hab. Doroty Pyć, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG

Projekt „SEAPLANSPACE - Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance” kierowany przez dr hab. Dorotę Pyć, prof. nadzw. z Wydziału Prawa i Administracji UG uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk (Seed Money).

Projekt ma charakter projektu wstępnego, a jego podstawowym celem jest przygotowanie do realizacji projektu „Marine spatial planning instruments for sustainable marine governance”. Kluczowym założeniem dofinansowanego projektu jest nawiązanie współpracy z partnerami, którymi są wiodące ośrodki badań nad problematyką morską w obszarze Morza Bałtyckiego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu docelowego. W ramach projektu planowane jest zorganizowanie seminariów naukowych zmierzających do „zmapowania” zakresu merytorycznego (obszar dyscyplin naukowych oraz zakres badań w ramach tych dyscyplin) projektu głównego, a także przeprowadzenie wstępnych badań na potrzeby projektu głównego.

Całkowity budżet Projektu dofinansowanego w ramach Seed Money to 36 045,00 EUR.

Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie WWW ewt.pomorskie.eu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 marca 2017 roku, 11:11