Uroczystość 25-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego | Serwis główny UG

Uroczystość 25-lecia Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego świętował jubileusz 25-lecia. Został powołany w 1991 roku, ale jego początki sięgają roku 1945. Jubileuszowa uroczystość odbyła  się 17 marca  2017 roku.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, władze rektorskie i dziekańskie UG oraz społeczność Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Licznie przybyli Dziekani Wydziałów Chemii z całej Polski. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem przybyłych gości przez Dziekana Wydziału Chemii prof. Mariusza Makowskiego, po którym wystąpienie wygłosił JM Rektor UG prof. Jerzy Gwizdała.

Ważnym punktem uroczystości były wspomnienia –  „25 lat minęło – historia Wydziału Chemii”. Byli Dziekani Wydziału Chemii UG wspominali działalność jednostki za czasów swoich kadencji: prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996), prof. Bernard Lammek (1996-2002), prof. Lech Chmurzyński (2002-2008) oraz prof. Piotr Stepnowski (2012-2016). Serdecznie wspomniano również nieżyjącego prof. Andrzeja Wiśniewskiego, który był Dziekanem Wydziału Chemii w latach 2008-2012.

Z okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć wyróżnień. Prof. Lech Chmurzyński otrzymał Srebrny Medal Uniwersytetu Gdańskiego za wkład w rozwój Wydziału Chemii UG. Złoty Medal został nadany prof. Bernardowi Lammkowi i zostanie wręczony podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 47. rocznicy powołania uczelni w dniu 20 marca.

Podczas uroczystości wielu gości wygłosiło krótkie przemówienia honorujące 25-lecie Wydziału,  odczytano także listy gratulacyjne, które napłynęły z całej Polski. Obchody uświetnił koncert wokalny w wykonaniu Anny Osior – sopran oraz Jacka Szymańskiego – tenor przy akompaniamencie Macieja Gańskiego – fortepian.

Warto wspomnieć, że z okazji jubileuszu Wydziału ukazało się okolicznościowe wydawnictwo – książka pt. „25 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” pod redakcją prof. Jerzego Błażejowskiego, która jest poprawioną i uzupełniona wersją wcześniejszego opracowania – „60-lecie uniwersyteckiej chemii w Gdańsku…”

Krótka historia Wydziału

Początki Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego sięgają 1945 roku. Utworzono wówczas dwuletnie Pedagogium, mieszczące się w budynkach wzniesionych w latach 1905-1908 dla katolickiego Królewskiego Seminarium Nauczycielskiego na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku-Wrzeszczu, które 24 września 1946 roku zostało przekształcone w trzyletnią Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną (PWSP), a 1952 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną (WSP). Studia chemiczne zostały zainicjowane na Wydziale Przyrodniczo-Geograficznym PWSP w roku akademickim 1950/51. Później studia funkcjonowały w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na WSP oraz Uniwersytetu Gdańskiego (od 1970 do 1991). Ostatecznie 1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996).

Dzisiaj to jeden z najlepszych wydziałów chemii w Polsce, który lokuje się w ścisłej czołówce rankingu jednostek ocenianych przez MNiSW. Uznaniem dorobku wydziału jest przydzielona mu kategoria naukowa A. Na Wydziale studiuje obecnie 699 studentów, 113 doktorantów, a kadra akademicka liczy 120 osób. Studenci kształcą się na studiach I i II stopnia na kierunkach chemia i ochrona środowiska (międzywydziałowy kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Oceanografii i Geografii) oraz biznes chemiczny (prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UG –3,5-letnie studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera). W ramach kierunku chemia studenci mogą wybierać wiele interesujących specjalności, takich jak m.in. chemia biomedyczna, chemia kosmetyków, analityka i diagnostyka chemiczna, chemia żywności, chemia i technologia środowiska. Wydział z doświadczoną kadrą stawia przede wszystkim na innowacyjność i nowoczesność, by kształcenie studentów odbywało się w powiązaniu z zawodową praktyką, a zajęcia laboratoryjne przedstawiały praktyczne zastosowania wykorzystywane między innymi w przemyśle i medycynie.

Wydział Chemii UG prowadzi bardzo szeroką współpracę międzynarodową z kilkudziesięcioma ośrodkami na całym świecie. Na wydziale realizowane są m.in. badania z zakresu projektowania, syntezy i oczyszczania związków chemicznych o potencjalnej aktywności biologicznej i farmakologicznej; analityki i oceny chemicznych zagrożeń środowiska oraz technologii ich usuwania oraz chemii teoretycznej i obliczeniowej.

Początkowo Wydział Chemii UG mieścił się na ul. Sobieskiego 18 w Gdańsku-Wrzeszczu. Od 2013 roku może poszczycić się nową siedzibą, która została wybudowana na terenie Bałtyckiego Kampusu uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku-Oliwie. Nowa infrastruktura Wydziału Chemii powstała w ramach projektu Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To jeden z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w Europie. Całkowita powierzchnia nowej siedziby wynosi ponad 28 000 m². Kompleks obiektów wchodzących w skład nowej siedziby Wydziału Chemii to zintegrowany zespół budynków o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym oraz  warsztatowo-magazynowym. Znajdują się w nim nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze, dydaktyczne, specjalistyczne pracownie, sale seminaryjno-wykładowe, zespoły audytoriów, sale komputerowe i pomieszczenia administracyjne.

 

25 lat WCh 125 lat WCh 225 lat WCh 325 lat WCh 425 lat WCh 525 lat WCh 625 lat WCh 725 lat WCh 825 lat WCh 925 lat WCh 1025 lat WCh 1125 lat WCh 1225 lat WCh 1325 lat WCh 1425 lat WCh 1525 lat WCh 1625 lat WCh 1725 lat WCh 18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 kwietnia 2017 roku, 13:30