Święto Uniwersytetu Gdańskiego – 47. rocznica powołania uczelni | Serwis główny UG

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – 47. rocznica powołania uczelni

Oddając najwyższy szacunek historii i tradycji, dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość

W uroczystości Święta Uniwersytetu Gdańskiego udział wzięli pomorscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele władz kościelnych, korpus dyplomatyczny, rektorzy uczelni z całej Polski, przedstawiciele instytucji naukowych, pomorskich firm i mediów oraz społeczność akademicka Uczelni. Tradycyjnie wręczone zostały nagrody Nauczyciela Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich, medale UG i odznaczenia państwowe, a w tym roku także wyróżnienia z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczystość uświetnił występ Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczystość jubileuszu 47. rocznicy powołania Uniwersytetu Gdańskiego poprowadził JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała. W swoim wystąpieniu nawiązał do akademickich tradycji Gdańska połowy XVI wieku, kiedy to zostało utworzone Gdańskie Gimnazjum Akademickie oraz morskiego charakteru uczelni.

- Choć nasza gdańska Alma Mater jest na wskroś nowoczesną uczelnią, o czym świadczy nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim rozwój i umiędzynarodowienie prowadzonych na niej badań naukowych, to korzeniami jest mocno osadzona w tradycji Gdańska, czerpie z jego historii i kultury. Kulturowym otoczeniem naszych studentów jest Gdańsk i wielkim szczęściem jest to, że jego dziedzictwo możemy im przekazywać. Gdańsk jest bowiem symbolem siły i niezłomności, z jaką młody człowiek powinien iść przez życie – zaznaczył. Dodał również, że silny związek Gdańska z morzem wyznacza morski charakter Uniwersytetu Gdańskiego, którego dewizą jest sentencja In mari via tua: - Morze daje poczucie wolności, otwiera nowe horyzonty i przestrzeń. Być może niektórym to porównanie wyda się śmiałe, ale tak jest i na studiach uniwersyteckich – nauka, rozwój i praktyka, które można tu zdobyć pomaga zarówno młodym ludziom, jak i nam, ich nauczycielom, zdobyć nowe doświadczenia i otwiera przed nami nowe horyzonty. Rozwinięcie żagli i wypłynięcie na szerokie wody wiedzy, życia, biznesu to kwestia odwagi i wyboru.

- Oddając najwyższy szacunek historii i tradycji, dumni z przeszłości – patrzymy w przyszłość – podsumował.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego podziękował także wszystkim, którzy wspierają rozwój naszej Uczelni: - Chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wspierali od lat i wspierają nadal, przede wszystkim ministrom nauki i szkolnictwa wyższego, marszałkom województwa pomorskiego Panu Mieczysławowi Strukowi oraz Panu Wiesławowi Byczkowskiemu a także prezydentom miast Gdańska, Gdyni i Sopotu: Panom Pawłowi Adamowiczowi, Wojciechowi Szczurkowi i Jackowi Karnowskiemu. Za życzliwość i otwartość na dialog i współpracę dziękuję również wojewodzie pomorskiemu Panu Dariuszowi Drelichowi. Szczególnie gorąco dziękuję moim poprzednikom – Rektorom Uniwersytetu Gdańskiego, których praca na rzecz Alma Mater jest nie do przecenienia.

Gratulacje i życzenia dla Uniwersytetu Gdańskiego przysłali przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i rektorzy uczelni z całej Polski. List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego odczytał Pan Janusz Śniadek. Pan Marszałek podkreślił: „Pielęgnując tradycję kształcenia młodych ludzi i dbając o wysoki poziom dydaktyczny, Uniwersytet Gdański stał się jednym z ważniejszych w Polsce ośrodków akademickich, który uczy studentów sprostania współczesnym wyzwaniom”. Odczytany został także list Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, który zaznaczył: „Długa i pełna determinacji walka o utworzenie ośrodka uniwersyteckiego w stolicy polskiego Pomorza, której finałem było utworzenie w 1970 roku Uniwersytetu Gdańskiego, to świadectwo niezłomnej woli wielu profesorów, studentów i samych gdańszczan, by w ich mieście mógł działać uniwersytet. To również świadectwo ciągłego dążenia do coraz lepszych wyników kształcenia, osiągania doskonałości naukowej, uważnego obserwowania tendencji i prądów intelektualnych, by móc odpowiedzieć adekwatną ofertą edukacyjną. Przykładem takiego podejście były otwarte na Uniwersytecie Gdańskim, jako pierwsze w Polsce, takie kierunki jak oceanografia i skandynawistyka.”

Tradycyjnie w czasie Święta UG zostały wręczone nagrody Nauczyciela Roku dla najlepszych nauczycieli akademickich UG im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Tegoroczni laureaci to: prof. Stanisław Fedorowicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, dr Tomasz Gutowski z Wydziału Ekonomicznego oraz prof. Józef Arno Włodarski z Wydziału Historycznego.

Wręczone zostały odznaczenia państwowe. Prof. Artur Świergiel odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski a prof. Małgorzata Lipowska Srebrny Krzyż Zasługi.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczył pracownikom UG złote, srebrnebrązowe medale za długoletnią służbę.

Szczególnym wyróżnieniem dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i osób działających na jego rzecz jest uhonorowanie Medalem Uniwersytetu Gdańskiego. W uznaniu szczególnych zasług dla społeczności akademickiej i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, za długoletnią i pełną zaangażowania służbę na rzecz Uczelni Złote Medale Uniwersytetu Gdańskiego BENE MERITO ET MERENTI otrzymali dr Danuta Grodzicka-Kozak oraz Rektor Senior prof. Bernard Lammek. Srebrny medal Uniwersytetu Gdańskiego BENE MERITO ET MERENTI otrzymała prof. Wu Lanbrązowydr Kazimierz Jędrzejak. Za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego oraz za budowanie pozytywnego wizerunku nadmorskiej Alma Mater Srebrne Medale Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI otrzymali prof. Anna Zielińska-Głębocka oraz prof. Tadeusz Szczepaniak. Brązowe Medale Uniwersytetu Gdańskiego DOCTRINAE SAPIENTIAE HONESTATI otrzymali prof. Zenon Kamiński oraz dr Maciej Rydel.

Z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wręczone zostały statuetki osobom wyróżnionym za działania na rzecz Uczelni i wspieranie Fundacji. Uhonorowani zostali Prezydent Lech Wałęsa, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej Maciej Żylicz, a także Piotr Soyka i dr Jacek Kuligowski.

W czasie tegorocznej uroczystości dyplom odebrała Pani Sara Piasecka, studentka Wydziału Ekonomicznego UG, która w tym roku zdobyła tytuł Wicemistrzyni Świata Juniorów i Mistrzyni Europy Juniorów w żeglarstwie lodowym.

Uroczystość uświetnił koncert Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego pod dyr. prof. Marcina Tomczaka. Jubileuszowy koncert „CHÓRRRA” z okazji 45-lecia Akademickiego Chóru UG odbędzie się już 25 marca 2017 (sobota), godz. 17.00 w Sali Teatralnej, budynek Neofilologii UG (ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk). Już dziś serdecznie zapraszamy. W programie utwory a capella, dzięki którym zespół w ostatniej dekadzie zdobywał liczne nagrody na konkursach i festiwalach: http://www.ack.ug.edu.pl/muzyka/chor/chorrra-koncert-jubileuszowy-45-lat-akademickiego-choru-ug/

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbywa się w rocznicę powstania Uczelni. Uniwersytet Gdański został powołany 20 marca w 1970 roku. Powstał z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. To dynamicznie rozwijająca się uczelnia, która łączy tradycję z nowoczesnością. Kształcenie we wszystkich niemal dziedzinach wiedzy akademickiej i w zawodach poszukiwanych na rynku pracy połączone jest z nowoczesnymi warunkami studiowania w jednym z największych na Pomorzu uniwersyteckich ośrodków, który został rozbudowywany w ramach Bałtyckiego Kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie UG jest największą uczelnią wyższą w regionie pomorskim. Na jedenastu wydziałach studiuje ponad trzydzieści tysięcy studentów, doktorantów oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Kadra naukowa liczy tysiąc siedmiuset pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie kierunki, jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia, fizyka kwantowa, pedagogika, psychologia, prawo czy nauki ekonomiczne zaliczane są do krajowej czołówki.

Na nowy rok akademicki 2017/2018 zostały powołane 4 nowe kierunki studiów: Akwakultura – Biznes i Technologia (studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Oceanografii i Geografii); Modelowanie matematyczne i analiza danych (studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki); Biologia medyczna (studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Biologii); Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (studia stacjonarne II stopnia na Wydziale Filologicznym). W planach jest jeszcze powołanie studiów niestacjonarnych II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji – European and International Business Law oraz nowej specjalności na kierunku Psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Psychologia pracy i biznesu (stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie)

Najnowsze plany inwestycyjne Uniwersytetu Gdańskiego to rozbudowa Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki o nowy budynek Instytutu Informatyki oraz utworzenie Laboratorium Symulacji Nagrań Telewizyjnych i Dokumentacji Filmowej (oba projekty uzyskały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020), a także budowa Centrum Sportowego UG (inwestycja została ujęta w Planie Wieloletnim do Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu Ministerstwa Sportu i Turystyki). Trwa remont DS. nr 4 na ul. Polanki na terenie Bałtyckiego Kampusu UG, w ramach którego w części pomieszczeń powstanie przedszkole dla dzieci i pracowników UG.

Tradycyjnie w czasie Święta Uniwersytetu Gdańskiego odbywają się Targi AKADEMIA oraz DNI OTWARTE Uczelni. Tegoroczne targi odbywają się w dniach 20-21 marca 2017 na Wydziale Prawa i Administracji UG, Bałtycki Kampus UG w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 6. Do dyspozycji odwiedzających są stoiska informacyjne największych uczelni wyższych z Pomorza i całej Polski, szkół pomaturalnych i wydawnictw. Odbywają się także spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i próbne matury. Targowe stoiska są czynne w godz. 9.00-14.00. Wstęp jest wolny. Na DNI OTWARTE zapraszają wszystkie wydziały Uniwersytetu Gdańskiego. Można zajrzeć do laboratoriów i pracowni, wziąć udział w licznych warsztatach, doświadczeniach i wielu innych atrakcjach przygotowanych specjalnie dla odwiedzających. Dokładny program na stronach: Targi AKADEMIA: www.targiakademia.pl

DNI OTWARTE UG: www.targiakademia.pl/pl/dla_zwiedzajacych--program--dni_otwarte_ug/

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego 

 

60władze396875mrongowiusze 1mrongowiusze 28486889092949698100102104106108110113115117119121136138140143144146148150152154162164167168170172174176178180182184186188190192194196198200202chórgoście
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 marca 2017 roku, 13:35