Wręczenie nagród w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską Medi@stery 2017 | Serwis główny UG

Wręczenie nagród w Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską Medi@stery 2017

Wśród laureatów trzecią edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery są dwie absolwentki Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczyste wręczenie nagród, z udziałem konkursowego jury, władz Uniwersytetu Gdańskiego, zaproszonych gości i studentów odbędzie się 31 marca 2017 roku o godz. 11.30 w auli S207 na Wydziale Nauk Społecznych (Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Bażyńskiego 4). Prace studentów są oceniane przez Kapitułę Konkursową, w skład której wchodzą zewnętrzni eksperci, wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski.

Laureaci trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery to Anna Gronau (Uniwersytet Gdański) – pierwsze miejsce, Svitlana Ovcharova (Uniwersytet Warszawski) – drugie miejsce i Marta Demartin (Uniwersytet Gdański) – trzecie miejsce. Nagrodą za pierwsze miejsce jest wydanie pracy w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery to pierwszy w Polsce konkurs skierowany do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą. Organizatorem i inicjatorem konkursu jest kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku odbyła się trzecia edycja, na którą spłynęły prace z niemal wszystkich ośrodków akademickich, kształcących przyszłych dziennikarzy. Prace oceniła Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Bogusławy Dobek-Ostrowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego. W skład kapituły weszli wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski. Przy ocenie prac brano pod uwagę ich oryginalność i zawartość merytoryczną oraz możliwości praktycznego wykorzystania.

W trzeciej edycji Konkursu Medi@stery na podium stanęły:

  1. Anna Gronau (Uniwersytet Gdański) – pierwsza nagroda za pracę „Prezydencka kampania wyborcza w 2015 roku na łamach wybranych tygodników opinii” napisaną pod kierunkiem prof. Dariusza Konrada Sikorskiego
  2. Svitlana Ovcharova (Uniwersytet Warszawski) – druga nagroda za pracę „Telewizja internetowa w służbie demokracji. Studium przypadku niezależnej stacji telewizyjnej na Ukrainie w latach 2013-2014” napisaną pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni
  3. Marta Demartin (Uniwersytet Gdański) – trzecia nagroda za pracę „Selfie – narcystyczne kreowanie wizerunku w Internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii?” napisaną pod kierunkiem prof. Józefa Majewskiego.

Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju – zarówno na niwie praktyki zawodowej, jak i pracy naukowej. Jak twierdzą inicjatorki konkursu – dr Małgorzata Łosiewicz oraz dr Anna Ryłko-Kurpiewska z Uniwersytetu Gdańskiego – istotą wydarzenia jest zachęcenie laureatów do wykorzystania zdobytej na studiach wiedzy w świecie mediów, zarówno jeśli zechcą być ich praktykami, badaczami czy też komentatorami.

Nazwa konkursu jest symboliczna – pozytywna ocena jakości prac młodych badaczy to przepustka do wyruszenia z portu, wypłynięcia na szerokie wody i odkrywania medialno-naukowego świata.

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 marca 2017 roku, 11:14