Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Gdańsku | Serwis główny UG

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Gdańsku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych - kierunek i instrumenty zmian”, która odbędzie się w Gdańsku 26-27 kwietnia 2017 roku.

To siódma z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji w Gdańsku prowadzona będzie dyskusja nad systemem uczelni w Polsce oraz nad kryteriami i metodami różnicowania uczelni. Poruszona będzie istotna kwestia, jaką jest zdefiniowanie misji uniwersytetów badawczych, badawczo-dydaktycznych i uczelni dydaktycznych. Równolegle będzie prowadzona debata na temat roli Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, jak również  kierunku rozwoju i mechanizmów finansowania wyższych uczelni zawodowych w systemie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Ewentualne pytania związane z udziałem w konferencji prosimy kierować na adres nkngdansk@pg.gda.pl.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Szczegóły (w tym formularz zgłoszeniowy) na stronie WWW MNiSW

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, 13:41