Uniwersytet Gdański w czołówce beneficjentów konkursów NCN w 2016 r. | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański w czołówce beneficjentów konkursów NCN w 2016 r.

Uniwersytet Gdański znalazł się w pierwszej piątce uniwersytetów, które są liderami  w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Nauki. W rankingu brano pod uwagę wyłącznie te jednostki, którym w 2016 roku przyznano dofinansowanie w wysokości powyżej 10 milionów złotych. Łączna kwota przyznanych Uniwersytetowi Gdańskiemu środków w ramach wszystkich konkursów NCN w 2016 roku wyniosła ponad 28 milionów złotych.

Zgodnie z danymi z Raportu Rocznego Narodowego Centrum Nauki za rok 2016 Uniwersytet Gdański znalazł się na piątym miejscu wśród uniwersytetów, które zostały uznane za liderów w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Nauki. Na Uniwersytecie Gdańskim w ramach dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki W 2016 roku realizowano łącznie 57 projektów, a łączna kwota dofinansowania to 28,78 mln złotych.

W roku 2016 uprawnione instytucje naukowe i uczelnie złożyły do Narodowego Centrum Nauki 9 751 wniosków z czego 2 397 zostało zakwalifikowanych do finansowania. W rankingu, oprócz łącznej kwoty dofinansowania, jako wskaźnik sukcesu brano pod uwagę stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania w stosunku do liczby wniosków złożonych.

W pierwszej piątce uniwersytetów – kolejno – znalazły się: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Gdański (pełna tabela rankingowa poniżej).

- To przede wszystkim sukces naszych naukowców. Naukowa pozycja Uniwersytetu Gdańskiego jest już obecnie oceniana bardzo wysoko i systematycznie rośnie, między innymi dzięki dobrym wynikom Uczelni w zakresie zdobywania grantów zarówno w krajowych, jak  i międzynarodowych konkursach. Naukowy rozwój wspiera rozbudowa kampusów,  szczególnie w Gdańsku Oliwie, gdzie w ostatnich latach zostały wybudowane nowe budynku wydziałów, nowocześnie wyposażone i przystosowane do dydaktyki i prowadzenia badań na najwyższym poziomie. Kolejnym etapem jest aktywizacja współpracy naukowców UG z otoczeniem gospodarczym i wdrażanie badań naukowych.  Równie ważne są działania związane z umiędzynarodowieniem Uczelni – naukową wymianą naukowców i studentów, prowadzeniem wspólnych badań i dużych projektów, tak aby stworzyć rzeczywistą konkurencję dla zagranicznych, także tych najlepszych, uczelni – zaznacza prof. Jerzy Gwizdała Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Raport Roczny Narodowego Centrum Nauki za 2016 rok został zaprezentowany podczas obchodów piątej edycji Dni Narodowego Centrum Nauki, które odbyły się 10 i 11 maja 2017 r. w Kielcach.

Największe realizowane projekty w 2016 roku na UG dofinansowywane z NCN to:

1.      „ORCHIDOMICS – „Zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i symbiozy u storczyków” (Konkurs: MAESTRO 7), kierownik projektu: dr hab. Marc-Andre Selosse (Wydział: Biologii), kwota finansowania: 2 637 800,00 PLN.

2.      „Bezpieczeństwo komunikacji w sytuacji podsłuchu i włamania, oparte o prawa fizyki” (Konkurs: SONATA BIS 5), kierownik projektu: dr Karol Mieczysław Horodecki (Wydział: Matematyki, Fizyki i Informatyki), kwota finansowania: 1 599 600,00 PLN.

3.      „Poszukiwanie sygnału klimatycznego przetrwałego w osadach jeziornych na podstawie zintegrowanego monitoringu współczesnej sedymentacji i analiz ultra wysokiej rozdzielczości osadów rocznie laminowanych” (Konkurs: SONATA BIS 5), kierownik projektu: dr hab. Wojciech Tylmann (Wydział: Oceanografii i Geografii), kwota finansowania: 1 399 436,00 PLN.

Warto dodać, że w 2017 roku 25 projektów złożonych przez naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskało pozytywną decyzję o finansowaniu (na podstawie list rankingowych ogłoszonych 15.05.2017 na stronie NCN).

Ranking uniwersytetów: 

BENEFICJENT

wysokość finansowania w mln zł

zakwalifikowane wnioski

liczbowy wskaźnik sukcesu

Uniwersytet Warszawski

109,44

275

39%

Uniwersytet Jagielloński

109,13

236

38%

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

49,74

119

30%

Uniwersytet Wrocławski

42,26

90

34%

Uniwersytet Gdański

28,78

57

27%

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

27,13

60

28%

Uniwersytet Łódzki

16,59

55

24%

Warszawski Uniwersytet Medyczny

16,21

21

20%

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

14,56

23

37%

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

14,22

27

24%

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13,88

22

22%

Uniwersytet Śląski w Katowicach

12,66

31

20%

Gdański Uniwersytet Medyczny

11,85

20

24%

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

11,42

31

16%

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11,15

18

20%

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 12:46