Światowej klasy naukowcy będą pracować na UG nad szczepionką leczącą raka | Serwis główny UG

Światowej klasy naukowcy będą pracować na UG nad szczepionką leczącą raka

Dwóch światowej klasy naukowców, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi. Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie dwóch polskich uczelni, na których powstaną Międzynarodowe Agendy Badawcze. W ramach projektu powstanie od 5 do 7 grup badawczych, w których uczelnia zatrudni ok. 30 osób mających szansę stworzyć specjalistyczny inkubator naukowy.

Badania nad szczepionką leczącą raka i nowymi lekami na choroby neurodegeneracyjne i nowotworowe to wyzwania, jakie podejmą dwa międzynarodowe centra naukowe, które powstaną w Polsce dzięki środkom w łącznej wysokości ponad 76 mln zł, przekazanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Na Uniwersytecie Gdańskim powstanie Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, a na Uniwersytecie Warszawskim – ośrodek badawczy ReMedy.

Konkurs miał kilka etapów, na każdym musieliśmy się zmierzyć z silną konkurencją. Fakt, że jesteśmy jedną z dwóch wyłonionych grup to wielki sukces. To dowód na to, że nasza infrastruktura jest nowoczesna i mogą tu być prowadzone badania molekularne i biomedyczne na najwyższym poziomie – mówi Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG prof. Piotr Stepnowski.

Dwóch laureatów drugiej edycji konkursu MAB, prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeus, otrzyma 41 milionów złotych na utworzenie w Uniwersytecie Gdańskim Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science). Prof. Ted Hupp, obecnie szef Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (Experimental Cancer Research) przy Uniwersytecie w Edynburgu, oraz prof. Robin Fahraeus, kierujący laboratorium badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM), to wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami nowotworowymi. Leczenie chorób onkologicznych jest obecnie jednym z największych wyzwań naukowych w obszarze zdrowia. Nowe terapie przeciwnowotworowe mają na celu aktywowanie systemu immunologicznego, m.in. za pomocą terapeutycznych szczepionek, w taki sposób, aby potrafił on rozpoznać i zwalczać namnażające się komórki nowotworowe. Ten kierunek badań, ścisłe związany z pracami w obszarach takich jak biologia molekularna, genetyka i proteomika, podejmowany jest obecnie z wielkimi oczekiwaniami przez wiele ośrodków naukowych na świecie.

Badania naukowe w tym zakresie poprowadzą również nowe zespoły badawcze Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które powstanie na Uniwersytecie Gdańskim. Powstanie centrum w Gdańsku zostało zainicjowane dzięki nawiązaniu współpracy zespołu wirusologii molekularnej, kierowanym przez prof. Krystynę Bieńkowska-Szewczyk z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii z laboratorium prof. Huppa. Przygotowanie modelu współpracy w zakresie roli Uniwersytetu Gdańskiego jako instytucji obejmującej w swojej strukturze nowe centrum koordynował prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Rozwoju UG wspierany przez Izabelę Raszczyk z Biura Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG.

Finasowanie zostało przyznane na okres 5 lat, a w ramach projektu powstanie od 5 do 7 grup badawczych, w których uczelnia zatrudni ok. 30 osób.Wcześniej rozpiszemy międzynarodowe konkursy na wolne stanowiska. Z punktu widzenia uczelni ważne jest to, że w tych podgrupach będą pracowali nasi doktoranci, którzy będą mieli okazję uczyć się od najlepszych, a później, mamy nadzieję, będą przekładać te doświadczenia na własne badania – dodaje prof. Piotr Stepnowski.

Uniwersytet Gdański został doceniony w konkursie jako miejsce spełniające najlepsze warunki do prowadzenia badań molekularnych i biomedycznych na najwyższym poziomie. Nowoczesny kampus, w którym w bliskim sąsiedztwie znajdują się specjalistyczne laboratoria z rożnych dziedzin, w szczególności Wydział Chemii i  Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę badawczą i zatrudniające naukowców, którzy będą współpracować z nowym centrum, to elementy niezmiernie istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Zaplanowano również ścisłą współpracę z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, dysponującym Trójmiejską Akademicką Zwierzętarnią Doświadczalną oraz biobankiem. Współpraca naukowa grup badawczych nowego Centrum i GUMed będzie się odbywać w zakresie onkologii molekularnej. Atuty Gdańska to także dynamiczne otoczenie branży biotechnologicznej i farmaceutycznej oraz atrakcyjna lokalizacja i dobra komunikacja ze światem dzięki lotnisku w bliskiej odległości od kampusu.

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Edynburgu, jeden z najlepszych uniwersytetów w światowych rankingach. Partner strategiczny będzie współpracował z nowym centrum nie tylko naukowo, ale również w dużej mierze wesprze je w zakresie wprowadzania najlepszych praktyk z zarządzania nauką, organizacji pracy czy relacji z przemysłem. Innowacyjne centrum doskonałości, jako jednostka wspólna Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu w Edynburgu, planuje najwyższej jakości badania naukowe i przyczyni się do wzrostu umiędzynarodowienia oraz lepszej współpracy nauki z przemysłem.

Kolejnym projektem, który zdobył finansowanie w ramach drugiego otwartego konkursu w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze jest nowy ośrodek badawczy na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie nosił nazwę ReMedy i będzie skoncentrowany na prowadzeniu badań naukowych dotyczących mechanizmów regeneracyjnych. Na ich czele staną światowej sławy naukowcy prof. Agnieszka Chacińska oraz prof. Magda Konarska z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT UW).

Wyniki konkursu na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/drugi-otwarty-konkurs-w-programie-mab-rozstrzygniety/

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG 

 

Fot.: OneHD_Fundacja na rzecz Nauki PolskiejProf. Theodore HuppProf. Robin Fahraeus
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 12:27