Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Współpraca w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń, opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organizacji konferencji naukowych i sympozjów, badań naukowych, a także praktyk studenckich – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Prokuratury Regionalnej w Gdańsku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Porozumienie zostało podpisane 1 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Prokuratury Regionalnej w Gdańsku – Prokurator Regionalny Andrzej Golec. W spotkaniu udział wzięli także Marek Piotrowicz z Prokuratury Krajowej, Prokurator Maciej Załęcki rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oraz dr Sebastian Susmarski dyrektor Centrum Analiz  i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Prokuraturą  Regionalną w Gdańsku zakłada między innymi współpracę w zakresie studiów podyplomowych, szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania i nauk eksperymentalnych, opracowywania analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania  wiedzy i doświadczeń, badań naukowych. istotnych dla wymiaru sprawiedliwości, a także praktyk studenckich w podległych Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku jednostkach prokuratur.

- Wspólne działania przyczynią się do wzmocnienia dydaktyki i badań związanych z prawem na Uniwersytecie Gdańskim, pozwolą wykorzystać potencjał kadry naukowej UG w zakresie opracowywania ekspertyz i analiz, ale także szerzej niż do tej pory korzystać z doświadczeń praktyków. Mamy nadzieję, że ta współpraca przyczyni się także do rozwoju zawodowego kadr Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, a nasi studenci zaś będą mieli możliwość odbywania praktyk pod okiem specjalistów – zaznaczył JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała.

- Współpraca w takiej formie nie tylko przyczyni się do rozwoju zawodowego kadr prokuratury, ale z drugiej strony umożliwi również pełniejsze wykorzystanie praktycznych doświadczeń zawodowych prokuratorów w badaniach prowadzonych w ramach uniwersytetu. Liczę też na to, że wymierne korzyści z tej współpracy, w formie poszerzonej oferty praktyk, będą atrakcyjną propozycją dla studentów – dodał Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy, jakie Uniwersytet Gdański zawiera z instytucjami publicznymi i prywatnymi w celu wzmacniania wspólnych naukowo-dydaktycznych i organizacyjnych obszarów działań, wpisując się w strategię bliższej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

- Tego rodzaju konstruktywne inicjatywy, w tym współpraca z ośrodkami naukowymi, są ustawowymi zadaniami prokuratury. Mamy świadomość, że prokuratura, choć jej głównymi zadaniami jest ściganie przestępstw i strzeżenie praworządności, nie może funkcjonować w oderwaniu od innych instytucji. Niewątpliwie tego rodzaju zacieśniona współpraca będzie z korzyścią dla obu stron i mamy nadzieję, że przełoży się na konkretne efekty – podsumował prok. Maciej Załęcki, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

UG - prokuratura
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 17:37