Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Hewelianum | Serwis główny UG

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Centrum Hewelianum

Współpraca na rzecz popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświadczeń w dydaktyce oraz organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Centrum Hewelianum w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Centrum Hewelianum – Dyrektor Centrum Przemysław Piotr Guzow.

Porozumienie zakłada m.in.:

  • organizowanie wspólnych wydarzeń popularyzujących naukę, w tym konkursów 
  • współpracę merytoryczną, w tym umożliwienie kadrze wymianę doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziału w wydarzeniach organizowanych przez strony 
  • umożliwienie studentom Uniwersytetu korzystania w ramach zajęć ze specjalistycznego sprzętu znajdującego się na terenie Hewelianum, a w szczególności w „Galerii Ruchu”,
  • przygotowanie akcji promocyjnych i zniżek dedykowanych studentom Uniwersytetu Gdańskiego uprawniających do korzystania z atrakcji Hewelianum.

Koordynatorami współpracy w ramach niniejszego porozumienia będą:

  • ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – Julia Bereszczyńska, pracownik Sekcji Marketingu
  • ze strony Centrum Hewelianum – Agata Żwir-Ferenc, Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji

Porozumienie zostało podpisane 6 czerwca 2017 r. w Rektoracie UG. 

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG 

 

Porozumienie o współpracy pomiędzy UG i Centrum Hewelianum 1
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 czerwca 2017 roku, 12:22