Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Sądem Apelacyjnym w Gdańsku | Serwis główny UG

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Sądem Apelacyjnym w Gdańsku

Współpraca przy polepszeniu wiedzy i umiejętności sędziów z sądów gdańskiej apelacji w dziedzinach, w których Uniwersytet Gdański prowadzi kształcenie – to obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w ramach podpisanego porozumienia o współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – Wiceprezes Jacek Grela.

Porozumienie zakłada m.in. wspólne utworzenie przez Uniwersytet Gdański i Sąd Apelacyjny w Gdańsku dedykowanych dla sędziów:

  • studiów podyplomowych w dziedzinach wskazanych przez Sąd Apelacyjny
  • studiów MBA
  • szkoleń w zakresie problematyki prawnej, ekonomicznej oraz z dziedziny zarządzania i nauk eksperymentalnych, a także innych nauk w zależności od potrzeb współpracy w opracowywaniu analiz, ekspertyz i opinii na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, w tym wydawania odpłatnych opinii na potrzeby prowadzonych postępowań
  • współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania  wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla wymiaru sprawiedliwości kierunków badań naukowych.

Osobami do kontaktu i odpowiedzialnymi za prowadzenie rozmów celem zawarcia umów będą:

  • ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Sebastian Susmarski, Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz
  • ze strony Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – sędzia Włodzimierz Brazewicz

Porozumienie zostało podpisane 14 czerwca 2017 w Rektoracie UG.

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Sądu Apelac
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 czerwca 2017 roku, 16:23