Zakończenie kursu Academic Writing | Serwis główny UG

Zakończenie kursu Academic Writing

14 czerwca 2017 r. w Sali Senackiej rektoratu miało miejsce uroczyste zakończenie kursu doskonalenia umiejętności pisania tekstów akademickich dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego Academic Writing. Na uroczystości obecny był prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a także dr hab. Maciej Michalski, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Filologicznego, dr Ewelina Gutowska-Kozielska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Filologicznego ora dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. nadzw., Dyrektor Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki.

Kurs Academic Writing  trwał jeden semestr i obejmował 44 godziny wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez prof. dr. hab. Wojciecha Węgrzyna i prof. dr. hab. Davida Malcolma, a także innych pracowników Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki, Biblioteki UG oraz Biura Nauki i Współpracy z Zagranicą. W kursie wzięło udział 40 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych z następujących wydziałów: Nauk Społecznych, Prawa i Administracji, Chemii, Biologii, Zarządzania, Ekonomicznego, Oceanografii i Geografii, Historycznego oraz Filologicznego. Kurs dofinansowany został w 50% przez JM Rektora UG.

Zapraszamy na kolejną edycją kursu Academic Writing w roku akademickim 2017/18, a także na kurs Academic Skills obejmujący zajęcia z fonetyki j. angielskiego, konwersacji i retoryki.

 

Zakończenie kursu
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 czerwca 2017 roku, 10:30