Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku | Serwis główny UG

Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Białoruskim Uniwersytetem Państwowym w Mińsku

Wymiana profesorów wizytujących oraz studentów – to główny obszar wspólnych działań Uniwersytetu Gdańskiego i Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku w ramach podpisanej umowy o współpracy.

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego porozumienie podpisał JM Rektor UG prof. Jerzy Piotr Gwizdała, natomiast ze strony Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku – Prorektor prof. Siarhej Pazniak.

Delegacji z Białorusi przewodniczył Prorektor Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof. Siarhej Pazniak, a przy podpisaniu umowy obecny był także Konsul Generalny Białorusi w Gdańsku – Siarhej Michniewicz. Wymiana między uczelniami dotyczyć będzie przede wszystkim profesorów wizytujących, ale także studentów. Omówiono również perspektywy włączenia się obu uczelni w projekt „Pasa i Drogi” czyli nowego jedwabnego szlaku integrującego działania naukowe i kulturalne tej części Europy z Chinami.

Delegacja zwiedziła Bałtycki Kampus Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności podziwiając nowoczesną infrastrukturę wydziałów eksperymentalnych. Wstępnie zaplanowano przeprowadzenie wspólnego roku zerowego dla obcokrajowców planujących studia na obu uniwersytetach w języku angielskim i rosyjskim. Kadra z uniwersytetu w Mińsku szczególnie zainteresowana jest doświadczeniem UG w zakresie tutoringu i współpracy z pracodawcami. Obecnie na UG studiuje 105 Białorusinów i Białorusinek.

23 września 2017 Uniwersytet Gdański gościć będzie 35 rektorów uniwersytetów z Chin, którzy przyjadą do Gdańska z Mińska w towarzystwie Rektora Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku prof. Sergeya V. Ablameyko.

Umowa została podpisana 26 czerwca 2017 w Rektoracie UG.

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG  

 

Podpisanie umowy 1Podpisanie umowy 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 czerwca 2017 roku, 9:33