Prof. Marcin Michał Wiszowaty laureatem konkursu „Państwa i Prawa” | Serwis główny UG

Prof. Marcin Michał Wiszowaty laureatem konkursu „Państwa i Prawa”

Decyzją Sądu Konkursowego LII Ogólnopolskiego Konkursu Miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych, 2. nagrodę za najlepszą pracę habilitacyjną za rok 2015/2016 otrzymał dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Wydziału Prawa i Administracji UG, za książkę: "Zasada monarchiczna i jej przejawy we współczesnych ustrojach europejskich i pozaeuropejskich monarchii mieszanych. Studium z zakresu prawa konstytucyjnego” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego).

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 26 czerwca 2017 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, najwyższych organów władzy sądowniczej i korporacji prawniczych.

Nagroda Redakcji „Państwa i Prawa”, periodyku wydawanego pod auspicjami Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych nagród naukowych z zakresu nauk prawnych. Ogółem do konkursu zgłoszono 12 prac habilitacyjnych z całej Polski. Pierwszą nagrodę uzyskał dr. hab. Mateusz Pilich z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. „Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe”.

Do oceny prac Prezydium Komitetu Nauk Prawnych PAN powołało Sąd Konkursowy w składzie: przewodniczący – prof. Andrzej Wróbel (UW, SN); członkowie – prof. Andrzej Bierć (INP PAN), prof. Bogumił Brzeziński (UMK), prof. Katarzyna Dudka (UMCS), prof. M.M. Kenig-Witkowska (UW), prof. Stanisław Piątek (UW), prof. Tadeusz Wiśniewski (INP PAN) oraz prof. D. Świecki  – przedstawiciel Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska SA.

Szczegółowe informacje na temat nagrodzonych na stronie lex.pl

 

nagrodzeni
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 29 czerwca 2017 roku, 14:54