Wydział Chemii uzyskał finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ | Serwis główny UG

Wydział Chemii uzyskał finansowanie na studia doktoranckie CHEMFIZ

Projekt, przygotowany przez Wydział Chemii przy wsparciu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, pt. „Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (CHEMFIZ) jako jedyny z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Wysokość finansowania wynosi 1 936 255 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez utworzenie i realizację nowego, interdyscyplinarnego programu doktoranckiego o zasięgu krajowym o profilu akademickim chemiczno–fizycznym.

W ramach projektu finansowane będą m.in.:

  • stypendia zadaniowe na realizację badań 
  • udział w zajęciach prowadzonych przez przedstawicieli przemysłu 
  • obowiązkowe staże w ramach realizowanego zadania badawczego (min. 3 miesiące) 
  • udział w międzynarodowej konferencji tematycznej 
  • wykłady z profesorami wizytującymi (umiędzynarodowienie studiów) 
  • xudział w krajowej szkole letniej.

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie CHEMFIZ zostaną uruchomione w roku akademickim 2018/19.

Biuro projektu mieścić się będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, jako jednostki zarządzającej nowym programem.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 12:30