Dr Michał Roman Szymański otrzymał grant przyznany w ramach programu FIRST TEAM | Serwis główny UG

Dr Michał Roman Szymański otrzymał grant przyznany w ramach programu FIRST TEAM

Dr Michał Roman Szymański otrzymał grant w wysokości 2 000 000 zł przyznany w ramach programu FIRST TEAM. Projekt "Targeting mitochondrial DNA repair for novel anti-cancer therapies"  będzie realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzeci konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 25,6 mln zł zdobyło trzynaścioro młodych naukowców.

Program FIRST TEAM wspiera młodych badaczy na kluczowym etapie kariery, kiedy rozpoczynają oni budowanie swojej samodzielności naukowej i pomaga im w podejmowaniu najciekawszych wyzwań naukowych. Na prace badawczo-rozwojowe można otrzymać ok. 2 mln zł na trzy lata. Granty są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do trzeciego konkursu w programie FIRST TEAM zgłoszono 81 wniosków, z których recenzenci i eksperci zarekomendowali do finansowania trzynaście projektów na łączną kwotę 25,6 mln zł. Środki pozyskane od FNP pozwolą wyróżnionym liderkom i liderom na stworzenie własnych zespołów badawczych i sfinansowanie co najmniej 28 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 46 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych. Do współpracy przy prowadzeniu badań zostało zaproszonych łącznie 26 zagranicznych partnerów naukowych, 7 partnerów naukowych z Polski oraz 2 partnerów gospodarczych. 

1 sierpnia 2017 r. rozpocznie się nabór w czwartym i jednocześnie przedostatnim konkursie w programie FIRST TEAM. Wnioski będzie można składać do 2 października 2017 r. Z kolei nabór wniosków w ostatnim konkursie rozpocznie się na początku stycznia 2018 r. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lipca 2017 roku, 12:40