Dr Marta Magdalena Moskot wyróżniona za pracę doktorską | Serwis główny UG

Dr Marta Magdalena Moskot wyróżniona za pracę doktorską

KPRM ogłosiła listę prac wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2017 r. za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. 

Wśród wyróżnionych jest dr Marta Magdalena MoskotPracowni Biologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN afiliowanej przy Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego za pracę doktorską Molekularne mechanizmy działania flawonoidów na procesy komórkowe zachodzące w ludzkich fibroblastach. Promotorem była dr hab., prof. PAN Magdalena Gabig-Cimińska.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lipca 2017 roku, 12:08