Dr Alicja Chmielewska otrzymała grant FNP w ramach programu POWROTY | Serwis główny UG

Dr Alicja Chmielewska otrzymała grant FNP w ramach programu POWROTY

Dr Alicja Chmielewska otrzymała grant w wysokości 799 963 zł przyznany w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POWROTY. Projekt "Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo"  będzie realizowany na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMed. 

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach HOMINGPOWROTY. Granty w łącznej wysokości blisko 11,7 mln złotych otrzyma piętnaścioro młodych badaczek i badaczy, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R.

W ramach programu HOMING skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało dziesięcioro młodych doktorów. Otrzymają oni od FNP łącznie 7,7 mln złotych na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Z kolei trzeci konkurs w programie POWROTY umożliwi pięciu badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. Na prowadzenie badań laureatki programu otrzymają łącznie prawie 4 mln złotych. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do trzeciego konkursu w programie HOMING zgłoszono 34 projekty, natomiast do programu POWROTY – 25 projektów. Laureatki i laureaci obu programów będą współpracować z 23 zagranicznymi partnerami naukowymi, 10 polskimi partnerami naukowymi oraz jednym partnerem gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 23 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 21 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Czwarty i jednocześnie przedostatni konkurs w obu programach rozpocznie się 1 sierpnia 2017 r., natomiast zbieranie wniosków zakończy się 2 października 2017 r. Ostatni konkurs w programach HOMING i POWROTY zostanie ogłoszony na początku stycznia 2018 r. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 lipca 2017 roku, 14:39