Paweł Mazierski i Dominika Czaplińska wśród laureatów konkursu ETIUDA | Serwis główny UG

Paweł Mazierski i Dominika Czaplińska wśród laureatów konkursu ETIUDA

26 lipca 2017 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło piątą edycję konkursu ETIUDA. W tym roku na stypendia doktorskie agencja przekaże ponad 9,9 mln zł. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Wśród beneficjentów konkursu są:

  • mgr inż. Paweł Mazierski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, który w panelu nauk ścisłych i technicznych (ST) na realizację projektu Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie otrzyma 82 676 zł 
  • mgr Dominika Czaplińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, która w grupie nauk o życiu (NZ) na realizację projektu Znaczenie biologiczne i kliniczne kinazy RSK2 w progresji raka piersi otrzyma 121 962 zł. 

 

Etiuda 5

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 lipca 2017 roku, 10:16