Projekt dr hab. Sylwii Mrozowskiej otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ | Serwis główny UG

Projekt dr hab. Sylwii Mrozowskiej otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+

Projekt dr hab. Sylwii Mrozowskiej "Energy for the future. European studies to challenges in the European Union" (EUnergy) otrzymał dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Projekt koncentruje się na dwóch celach właściwych dla Jean Monnet Modules.

Cel pierwszy - o charakterze edukacyjnym - obejmuje opracowanie podręczników do  dwóch wykładów fakultatywnych pt. "Lokalny wymiar polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej", "Komunikowanie społeczne o środowisku" oraz ich realizacja w Instytucie Politologii. Ponadto w części edukacyjnej projektu opracowany zostanie kurs e-learningowy pt. Wyzwania polityczne dla obszaru Unii Europejskiej.

Cel drugi - o charakterze badawczym - odnosi się do przeprowadzenia badań na temat politycznych i społecznych aspektów wdrażania inwestycji energetycznych w województwie pomorskim. Wyniki badań prezentowane będą na konferencjach i seminariach naukowych. Problematyka badań ma charakter interdyscyplinarny (Science-Technology-Society): łączy zagadnienia natury technologicznej, ekonomicznej oraz politycznej (na wszystkich szczeblach władzy) i społecznej.

Zespół projektowy stanowią: dr hab. Sylwia Mrozowska, dr Barbara Kijewska, dr Beata Słobodzian i dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk. Kwota dofinansowania projektu to 22 495 EUR.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 sierpnia 2017 roku, 13:18