Studenci UG wyruszają za granicę | Serwis główny UG

Studenci UG wyruszają za granicę

„Lokomotywa wyjazdowa” dla studentów UG – uczestników programu Erasmus+ ruszyła zgodnie z planem. Studenci wyjeżdżający do zagranicznych uczelni partnerskich na semestr Erasmusowych studiów podpisują już w Sekcji Wymiany Zagranicznej Studentów umowy o dofinansowanie. W roku akademickim 2017/2018 prawie 230 studentów UG skorzysta z możliwości realizacji części studiów za granicą i otrzyma stypendium ze środków przyznanych uczelni przez Komisję Europejską.

Najbardziej popularnym krajem goszczącym studentów UG będzie nasz zachodni sąsiad – Niemcy, ale uczelnie docelowe wybrane przez uczestników znajdują się we wszystkich krajach europejskich. Studenci chętnie decydują się na pobyty semestralne w Skandynawii, Hiszpanii, Portugalii oraz w Czechach. W tym roku dzięki poszerzeniu Erasmusa poza Unię Europejską i uzyskaniu dofinansowania na jeden z projektów w ramach współpracy z krajami partnerskimi grupa studentów slawistyki po raz pierwszy ma możliwość wyjazdu na semestr zimowy do Uniwersytetu w Nowym Sadzie w Serbii.

Mobilność studentów jest od lat najbardziej popularnym modułem programu ERASMUS+, który wraz z wyjazdami na praktyki oraz mobilnościami dydaktycznymi i szkoleniowymi kadry wpisuje się w politykę umiędzynarodowienia Uniwersytetu Gdańskiego.

Od 19 czerwca trwa rekrutacja studentów i absolwentów UG na praktyki Erasmusowe, które – jak co roku – cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ dają możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych w przedsiębiorstwach, laboratoriach i instytucjach europejskich o różnorodnym profilu. Szczególnie ważne jest, że kandydaci samodzielnie podejmują pierwsze kontakty z potencjalnymi pracodawcami i – jak się okazuje – są mile widziani w zespołach realizujących zadania odpowiadające ich kierunkowi studiów oraz zainteresowaniom. Na zainteresowanych czeka ok. 50 miejsc.

Uniwersytet Gdański jest otwarty na studentów i pracowników z innych krajów i z radością odnotowuje stały wzrost liczby zagranicznych studentów. W najbliższym semestrze zimowym 2017/2018 będziemy gościć 160 żaków przyjeżdżających w ramach Erasmusa z różnych ośrodków partnerskich Europy, którzy wraz z innymi grupami studentów zagranicznych – stypendystami Rządu Polskiego, osobami podejmującymi studia odpłatne na pełnym stopniu oraz uczestnikami realizującymi umowy o współpracy i wymianie – będą stanowić dużą międzynarodową grupę.

Za koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją mobilności w ramach programu Erasmus+ odpowiada Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów, a informacja na temat poszczególnych modułów jest dostępna na stronie http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 4 sierpnia 2017 roku, 13:08