Naukowcy z UG laureatami konkursu MINIATURA 1 | Serwis główny UG

Naukowcy z UG laureatami konkursu MINIATURA 1

Zgodnie z ogłoszoną w sierpniu 2017 r. przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN 15 grudnia 2016 roku wśród laureatów znaleźli się:

 1. dr Natalia Gruba z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika", finansowanie w wysokości 45 485 zł;
 2. dr Joanna Różycka-Tran z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata", finansowanie w wysokości 20 350 zł;
 3. dr Justyna Siemionow z Wydziału Nauk Społecznych  projekt pt.:  "Analiza programów pracy z rodziną dziecka niedostosowanego społecznie w Perhekuntoututuskeskus Lauste, Turku w Finlandii oraz czynników decydujących o ich skuteczności", finansowanie w wysokości 9 861 zł;
 4. dr Katarzyna Węgrzyn z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii - projekt pt.: "Analiza oddziaływania białek ORC z jednoniciowym DNA rejonu origin - badania wstępne", finansowanie w wysokości 33 000 zł;
 5. dr Klaudia Nowicka z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Badanie ankietowe: percepcja dziedzictwa kulturowego Mennonitów i jego wykorzystania w opinii mieszkańców Żuław Wiślanych", finansowanie w wysokości 6 600 zł;
 6. dr Wioletta Żmudzińska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii  - projekt pt.: "Mini fluorescencyjne białko (MFP)", finansowanie w wysokości 25 740 zł;
 7. dr Natalia Miękus-Purwin z Wydziału Biologii  - projekt pt.: "Usprawnienie analizy śladowych ilości neuroprzekaźników w materiałach biologicznych z wykorzystaniem sprzężenia mikroekstrakcji wspomaganej cieczami jonowymi i elektroforezy kapilarnej z laserowo wzbudzaną fluorescencją”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 8. dr Hanna Furmańczyk z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki  - projekt pt.: "Modelowanie problemów za pomocą chromatycznej teorii grafów - r-sprawiedliwe oraz pokrewne modele kolorowania grafów", finansowanie w wysokości 22 682 zł; 
 9. dr Magdalena Oset z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Efektywność i znaczenie metod chromatografii cienkowarstwowej (TLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) w wykrywaniu wtórnych metabolitów porostowych na przykładzie kwasu lobarowego", finansowanie w wysokości 34 705 zł;
 10. dr Anna Marlena Synak z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Stężeniowa charakterystyka leku antynowotworowego - Walrubiciny", finansowanie w wysokości 40 700 zł; 
 11. dr Łukasz Haliński z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu", finansowanie w wysokości 24 365 zł;
 12. dr Agnieszka Maria Kaczmarczyk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Opracowanie narzędzi umożliwiających wgląd w strukturę genetyczną gatunku: identyfikacja polimorficznych loci mikrosatelitarnego DNA u słodkowodnego pluskwiaka Aphelocheirus aestivalis Fabricius, 1803 (Insecta, Heteroptera)", finansowanie w wysokości 49 995 zł
 13. dr Aleksandra Wierucka z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: "Wpływ mobilności zawodowej i edukacyjnej młodzieży tubylczej na kształtowanie tożsamości oraz planowanie przyszłości na przykładzie grupy Huaorani ze wschodniego Ekwadoru", finansowanie w wysokości 31 586 zł;
 14. dr Anna Wcisło z Wydziału Chemii - projekt pt.: "Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 15. dr Małgorzata Rymarzak z Wydziału Zarządzania - projekt pt.: "Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce", finansowanie w wysokości 35 467 zł;
 16. dr Katarzyna Szalewska z Wydziału Filologicznego - projekt pt.: ”Latencja w twórczości Tadeusza Kantora", finansowanie w wysokości 21 208 zł;
 17. dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń z Wydziału Chemii – projekt pt.: „Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym”, finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 18. dr Anna Aleksandra Panasiuk z Wydziału Oceanografii i Geografii - projekt pt.: "Funkcjonowanie oraz zmienność naturalna i antropogeniczna kluczowych elementów antarktycznej sieci troficznej", finansowanie w wysokości 34 100 zł;
 19. dr Marcin Boryczko z Wydziału Nauk Społecznych - projekt pt.: "Governementality w systemie pomocy społecznej. Studium empiryczne technologii władzy w ośrodkach Ośrodkach Pomocy Społecznej", finansowanie w wysokości 9 900 zł;
 20. dr Aneta Maria Lewkowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki - projekt pt.: "Synteza in situ matrycy sondy luminescencyjnej 1,8-diazafluoren-9-onu w postaci cienkiego filmu ditlenku tytanu", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 21. dr Beata Maria Walter w Wydziału Biologii - projekt pt.: "Udział enzymów metabolizmu glikogenu oraz deoksyrybonukleotydów w kontroli procesu replikacji DNA u bakterii", finansowanie w wysokości 49 500 zł;
 22. dr Aleksandra Naczk z Wydziału Biologii - projekt pt.: "Ocena przydatności metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) w poznaniu ewolucji kompleksu poliploidalnego Dactylorhiza incarnata/maculata", finansowanie w wysokości 32 945 zł;
 23. dr Adrianna Renata Kilikowska z Wydziału Biologii - projekt pt.: "W poszukiwaniu kryptyczności", finansowanie w wysokości 49 827 zł;
 24. dr Monika Anna Mioduchowska z Wydziału Biologii – projekt pt.: „Molekularna identyfikacja endosymbiotycznych gatunków bakterii u zagrożonego wyginięciem słodkowodnego małża Unio crassus (Philipsson 1788): analiza metagenomiczna”, finansowanie w wysokości 49 907 zł;
 25. dr Ewa Katarzyna Wons z Wydziału Biologii – projekt pt.: „Nowy mechanizm inicjacji programowanej śmierci komórki bakteryjnej”, finansowanie w wysokości 49 489 zł.

 

Miniatura 1
 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 stycznia 2018 roku, 15:49