Dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim | Serwis główny UG

Dodatkowa rekrutacja na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim trwa dodatkowa rekrutacja na studia niestacjonarne. Na niektórych kierunkach rekrutacja została także przedłużona. W praktyce to oznacza, że wciąż jest szansa, aby od przyszłego roku akademickiego rozpocząć studia.

Zapraszamy!

Terminy rekrutacji na Uniwersytet Gdański są różne na poszczególne kierunki studiów, ważne, aby kandydaci sprawdzali czas aplikacji, po którym już nie można zrejestrować się na konkretny kierunek.

Terminy rekrutacji znajdują się na stronie: http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20172018/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

Pełna oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego na rok 2017/2018 na stronie: OFERTA EDUKACYJNA UG.

Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji można kierować na adres email: rekrutacja@ug.edu.pl lub pod numerami telefonów:

58 523 2326  |  58 523 2328  |  58 523 2332  |  58 523 2531  |  58 523 2532 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Nowa Matura - konkurs świadectw maturalnych (liczy się wyłącznie matura pisemna). Wynik egzaminu maturalnego pisemnego na poziomie podstawowym mnoży się przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5. 

Stara Matura – konkurs świadectw dojrzałości (liczy się matura pisemna lub ustna, system wybiera najkorzystniejszą ocenę).  Jeśli kandydat nie zdawał jakiegoś przedmiotu na maturze, a jest on wymagany przy rekrutacji, pod uwagę brana jest ocena końcoworoczna. W przypadku studiów niestacjonarnych ocena końcoworoczna jest mnożona przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku,  na studiach  stacjonarnych, przez mnożnik przedmiotu i dodatkowy współczynnik 0,6. 

 

Rejestracja kandydatów i terminy 

Na wszystkie kierunki na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje rekrutacja poprzez Internet (System IRK, czyli Internetowa Rejestracja Kandydatów).  Na stronie internetowej UG znajdują się dokładne wyjaśnienia jak dokonać zapisu w IRK – pt. „IRK krok po kroku”. Terminy aplikacji na poszczególne kierunki znajdują się na stronie:

http://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rekrutacja_20172018/terminy/terminy_rekrutacji_i_adresy_komisji

W ciągu 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu listy kandydatów, osoby znajdujące się na tej liście mają  obowiązek złożenia wszystkich wymaganych dokumentów do właściwej komisji rekrutacyjnej. Adresy komisji rekrutacyjnych podane są na stronie z terminami rekrutacji.

 

Dokumenty

Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na UG muszą w pierwszej kolejności uzupełnić dane w Internetowej Rejestracji Kandydatów, zapisać się na wybrany kierunek i dokonać opłaty rekrutacyjnej. Dokumenty składa się dopiero po ogłoszeniu listy kandydatów.

 

Stypendia i domy studenckie

Uniwersytet Gdański dysponuje 9 domami studenckimi, w których jest  1716 miejsc. W roku akademickim 2017/2018 remontowany będzie DS. nr 4 i na okres remontu – do końca roku akademickiego – zostanie wyłączony z użytkowania do dyspozycji studentów będzie zatem 8 akademików – 1446 miejsc.

W akademikach UG kwaterowani są  zamiejscowi studenci UG, doktoranci (w tym także obcokrajowcy studiujący na UG), studenci biorący udział w programach: Erasmus, AIESEC, MOST oraz studenci spoza Unii Europejskiej.  Akademiki UG znajdują się w Sopocie (3) i Gdańsku (6).

W ramach Funduszu Pomocy Materialnej  dla Studentów i Doktorantów studenci Uniwersytetu Gdańskiego otrzymują:

  • stypendia Rektora dla najlepszych studentów
  • stypendia socjalne
  • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

oraz        

  • zapomogi

Informacje na temat przyznawania miejsc w domach Studenckich UG, stypendiów i innych świadczeń socjalnych dla studentów UG znajdują się na stronie internetowej UG: http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/sprawy_socjalne

 

dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 września 2017 roku, 10:05