Konferencja Better off Blue - Creating synergies for a bio-based society | Serwis główny UG

Konferencja Better off Blue - Creating synergies for a bio-based society

Uniwersytet Gdański jako partner stowarzyszony Sieci SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG
zaprasza na konferencję pt. „Better off Blue - Creating synergies for a bio-based society",
która odbędzie się w Berlinie 27 – 28 września 2017 r.

Konferencja organizowana jest we współpracy Sieci SUBMARINER i Ministerstwa Energii, Rolnictwa, Środowiska i Obszarów Wiejskich Schleswig-Holstein z projektami Baltic Blue Growth, MUSES, Baltic Allience, InnoAquaTech oraz Smart Blue Regions.

Tematem przewodnim konferencji jest zacieśnienie współpracy przedstawicieli nauki, przedsiębiorstw, administracji, decydentów pracujących na rzecz rozwoju 'błękitnej' bioekonomii, przedstawienie postępów realizowanych w tym obszarze projektów oraz udostępnienie platformy do nawiązywania współpracy w dziedzinie błękitnego wzrostu. W programie zaplanowano sesje warsztatowe oraz dyskusje panelowe.

PROGRAM: https://betteroffblue17.b2match.io/agenda

Dalsze informacje oraz rejestracja uczestników dostępne są na stronie konferencji: https://betteroffblue17.b2match.io/

Rejestracja do 17 września 2017 r. 

Uniwersytet Gdański przystąpił do w/w sieci w charakterze Partnera Stowarzyszonego w 2014 r. Przesłaniem i głównym celem sieci jest współpraca na rzecz poprawy stanu środowiska morskiego Bałtyku oraz rozwój gospodarczy całego regionu opierający się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów morza.

Dotychczasowe zaangażowanie w w/w porozumieniu przyniosło Uniwersytetowi Gdańskiemu udział w realizowanych obecnie projektach: „Baltic Blue Biotechnology Alliance” (ALLIANCE) w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego oraz „Development and transfer of innovative and sustainable aquaculture technologies in the South Baltic area” (InnoAquaTech) w Programie Południowy Bałtyk. W projektach uczestniczą: Wydział Oceanografii i Geografii oraz Wydział Biotechnologii. 

submariner

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 sierpnia 2017 roku, 13:16