BSN: Jak zwiększyć udział w programach badawczych UE? | Serwis główny UG

BSN: Jak zwiększyć udział w programach badawczych UE?

Sieć Baltic Science Network (BSN) zaprasza na międzynarodowe seminarium "New Tools for Spreading Excellence and Widening Participation in Research and Innovation Programmes", które odbędzie się 16 listopada 2017 r. w Tallinie.

Wydarzenie obejmie dyskusje i konsultacje na temat najbardziej obiecujących rozwiązań mających na celu zwiększenie partycypacji państw będących tzw. „umiarkowanymi innowatorami” w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Szczegółowe informacje oraz program na stronie wydarzenia: https://www.hm.ee/en/seminar_16.11.2017

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

  1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
  2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
  3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Invitation279.16 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 września 2017 roku, 9:38