Uniwersytet Gdański nominowany do Elsevier Research Impact Leaders Award 2017 | Serwis główny UG

Uniwersytet Gdański nominowany do Elsevier Research Impact Leaders Award 2017

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie trzech uczelni nominowanych do nagrody Elsevier Research Impact Leaders 2017 w kategorii Humanities (wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim i Uniwersytetem Rzeszowskim).

Elsevier uruchomił projekt, którego celem jest poprawa postrzegania (visibility) dorobku naukowego polskich uczelni na świecie.

Działania te obejmują współpracę z wiodącymi instytucjami naukowymi, które chcą zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantów, zapewnić sobie lepszą rozpoznawalność na świecie oraz zwiększyć poziom umiędzynarodowienia.

Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki w wielu dyscyplinach. Nagrody są wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Uroczyste wręczenie drugiej edycji ELSEVIER Research Impact Leaders Awards odbędzie się 27 listopada 2017 r. podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie - Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą”.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 listopada 2017 roku, 12:16