Umowa bilateralna UG z Państwowym Uniwersytetem Yogyakarta w Indonezji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Umowa bilateralna UG z Państwowym Uniwersytetem Yogyakarta w Indonezji

Rektor UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny UG oraz Rektor Yogyakarta State University, prof. dr Sutrisna Wibawa, M.Pd, podpisali 31 stycznia 2018 r. umowę dwustronną o współpracy.

Wymiana z Indonezją, liderem innowacyjności w regionie, obejmie profesorów wizytujących, badaczy, stażystów oraz studentów. Współpraca dotyczyć będzie interdyscyplinarnych projektów badawczych, ale przede wszystkim wymiany dobrych praktyk z zakresu dydaktyki szkoły wyższej opartej na pedagogice innowacyjności.

Rektor UG został zaproszony do Yogyakarty – najważniejszego i najstarszego ośrodka akademickiego w dawnej stolicy Indonezji w ramach projektu INDOPED finansowanego z programu Erasmus Plus. Zespół pracowników UG pełni w nim rolę eksperta nowoczesnej dydaktyki akademickiej i odpowiada za ewaluację wdrożenia na pięciu uczelniach indonezyjskich metod kształcenia takich jak grywalizacja, obozy innowacyjności, inkubatory, tutoring oraz inne związane ze współpracą z otoczeniem biznesowym formy przygotowania wynalazców i przedsiębiorców.

Więcej o projekcie: https://wns.ug.edu.pl/studenci/projekty_erasmus/indoped

 

Yogyakarta State University 1Yogyakarta State University 2
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 lutego 2018 roku, 10:41