Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Radiu UG MORS | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji w Radiu UG MORS

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG, dr hab. Jakub Stelina jest kolejnym gościem audycji Radia UG MORS Godzina Dziekańska. Zachęcamy do wysłuchania audycji, z której dowiecie się m.in. jak studenci przygotowali się do sesji, jakie przedmioty sprawiają im najwięcej problemów, jakimi osiągnięciami mogą się pochwalić. Dziekan podzielił się też wspomnieniami ze współpracy z prof. UG, dr hab. Lechem Kaczyńskim – prezydentem Polski w latach 2005-2010, który był opiekunem naukowym i promotorem pracy doktorskiej naszego rozmówcy. Godzina Dziekańska jest emitowana w środy po godzinie 11 i w piątki po godzinie 13.

Studiowanie prawa wielu osobom kojarzy się z nauką na pamięć przepisów. Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina przekonuje, że to mit.

- W nauce prawa nie chodzi o to, żeby zakuć na pamięć przepisy, bo prawo ciągle się zmienia. – mówi Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. – W ciągu roku Sejm uchwala po kilkaset ustaw, bardzo często są to nowelizacje już obowiązujących. Uczenie się więc przepisów na pamięć nie ma sensu. Staramy się do tego podchodzić w ten sposób, żeby uczyć pewnych mechanizmów i prawidłowości. Chcemy dać przyszłym adeptom prawa do ręki narzędzia, które pozwolą im później prawidłowo dokonać wykładni przepisów.

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego nie tylko uczą przyszłych prawników, ale także mają wpływ na regulacje prawne, które obecnie powstają. Prof. UG, dr hab. Jakub Stelina jest  członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy i przewodniczącym zespołu ds. opracowania projektu Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy.

- Przewidujemy bardzo dużo zmian – zapowiada Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. – Chcielibyśmy wprowadzić nowy model relacji pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w dziedzinie urlopu, stabilizacji zatrudnienia i podstaw zatrudnienia. Chcemy wzmocnienia roli umowy o pracę w porównaniu do umów cywilno-prawnych. Staramy się przede wszystkim, by te regulacje przywróciły rzeczywistą rolę pracownika w układzie pracownik-pracodawca.

Redakcja zaprasza do wysłuchania całego wywiadu w środy, 14 i 21 lutego 2018 r. po godzinie 11 i w piątki, 16 i 23 lutego 2018 r. po godzinie 13.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 lutego 2018 roku, 11:30