Bezpłatne warsztaty językowe i komputerowe oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Bezpłatne warsztaty językowe i komputerowe oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego

Projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany z Wydziałem Zarządzania UG, pt. „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach projektu odbędą się bezpłatne warsztaty językowe oraz komputerowe. Można także skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związanych z zarządzaniem projektami IT. Oferta jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego.

Informacja od organizatorów:

BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE,  DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG, pt. „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń. Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, mogą  wybrać jedną z form wsparcia:

studia podyplomowe:

z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT,

szkolenia:

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Zajęcia do wyboru: w weekendy lub  popołudniami w dni robocze.

Więcej informacji na stronie:

 https://prawo.ug.edu.pl/oferta_wpia/projekt_stan_konkurencyjny_z_ug

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081.
 

Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek – kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

 

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe i szkolenia odbywa się w trybie ciągłym.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 5 marca 2018 roku, 14:01