Profesor Hayden White - pożegnanie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Profesor Hayden White - pożegnanie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Profesora Haydena White'a

 

jednego z największych amerykańskich humanistów,
specjalisty z zakresu teorii historiografii i teorii literatury,
autora przełomowego dzieła Metahistory,
profesora historii świadomości na University of California w Santa Cruz
oraz literatury porównawczej na Stanford University,
doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego
na wniosek Wydziału Filologicznego UG.

Profesor Hayden White otrzymał tytuł doktora honoris causa
naszej uczelni w 2011 roku w uznaniu jego wybitnego wkładu w rozumienie,
jak język i spuścizna literacka kształtują zapis doświadczenia historycznego.

Cześć Jego pamięci składa
Rektor, Senat i społeczność akademicka
Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 marca 2018 roku, 10:26