Poszerzenie współpracy pomiędzy UG a Uniwersytetem w Grodnie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Poszerzenie współpracy pomiędzy UG a Uniwersytetem w Grodnie

Uniwersytet Gdański gościł delegację Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały. Celem wizyty było omówienie rozszerzenia współpracy między uczelniami.

W trakcie wizyty w rektoracie UG prorektorzy Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały, prof. Yury Bialykh i prof. Henadzi Hachko oraz Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką UG prof. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UG prof. Piotr Stepnowski oraz Dyrektor Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG prof. Diana Oboleńska omówili rozszerzenie już istniejących form współpracy (wspólnych publikacji, staży dydaktycznych kadry i wymiany studentów) o:

- wymianę profesorów wizytujących
- wspólne badania i projekty typu B+R+I
- szkoły letnie, hackathony dla młodych informatyków
- wdrożenie do programów kształcenia elementów Pedagogiki Innowacyjności opartej na zleceniach otoczenia biznesowego uczelni.

Białoruscy goście zwiedzili także Bałtycki Kampus UG w Gdańsku-Oliwie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta u prof. Marka Grinberga kierującego Zakładem Spektroskopii Fazy Skondensowanej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Po zapoznaniu się z możliwościami laboratoriów Instytutu Fizyki Doświadczalnej pojawiły się nowe pomysły na zagospodarowanie zwłaszcza młodych naukowców po obu stronach naszych granic.

Spotkanie odbyło się 28 marca 2018 roku.

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały zostało podpisane w 2016 roku.

 

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

 

Fot. arch. International Office UG

GrodnoGrodnoGrodno
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Iwona Kuklińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 kwietnia 2018 roku, 11:10