Medi@stery 2018 na Uniwersytecie Gdańskim – gala wręczenia nagród | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Medi@stery 2018 na Uniwersytecie Gdańskim – gala wręczenia nagród

Laureatami czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery zostali: Joanna Grzechnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pierwsze miejsce), Krzysztof Grządzielski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (drugie miejsce) i  Klaudia Kamieniarz z Uniwersytetu Warszawskiego (trzecie miejsce). Medi@stery to znany w całej Polsce konkurs dla studentów dziennikarstwa, organizowany przez kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w piątek 13 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 51).

ZAPRASZAMY!

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery to pierwszy w Polsce konkurs skierowany do absolwentów kierunków dziennikarskich, którzy w swoich rozprawach zajmują się problematyką medioznawczą. Organizatorem i inicjatorem konkursu jest kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku odbyła się trzecia edycja, na którą spłynęły prace z niemal wszystkich ośrodków akademickich, kształcących przyszłych dziennikarzy. Prace oceniła kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dra hab. Wiktora Peplińskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. W skład Kapituły weszli wybitni medioznawcy z uczelni wyższych całej Polski. Przy ocenie prac brano pod uwagę ich oryginalność i zawartość merytoryczną oraz możliwości praktycznego wykorzystania.

W czwartej edycji konkursu Medi@stery na podium stanęli studenci:

  • Joanna Grzechnik (Uniwersytet Jagielloński) pierwsza nagroda za pracę: „Rola nowych mediów w aktywizacji społeczności lokalnej na przykładzie ruchów miejskich w Krakowie. Studium przypadku: Krakowski Alarm Smogowy”; praca napisana pod kierunkiem dr hab. Marii Magoskiej.
  • Krzysztof Grządzielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) drugie miejsce za pracę: „Radio Emaus jako przykład medium lokalnego o profilu społeczno-religijnym”; praca napisana pod kierunkiem prof. Ryszarda Kowalczyka.
  • Klaudia Kamieniarz (Uniwersytet Warszawski) trzecie miejsce za pracę: „Wieczorne programy informacyjne w głównych kanałach telewizyjnych w Polsce. Analiza porównawcza zawartości w I kwartale 2017 r.”; praca napisana pod kierunkiem prof. Alicji Jaskierni.

Nagrodami w konkursie są bezpłatne publikacje i nagrody rzeczowe. Praca laureatki pierwszej nagrody zostanie wydana w całości nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast prace laureatów drugiego i trzeciego miejsca ukażą się w obszernych fragmentach w naukowym czasopiśmie UG „Media-Biznes-Kultura”.

Ogólnopolski Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską z Wiedzy o Mediach Medi@stery został zainicjowany w celu promowania najwybitniejszych prac absolwentów magisterskich studiów dziennikarskich. Jak zapewniają inicjatorki konkursu – dr Małgorzata Łosiewicz oraz prof. UG dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska z Uniwersytetu Gdańskiego, Medi@stery mają inspirować młodych twórców do dalszego rozwoju: Zgodnie z  ideą zawartą w nazwie Medi@stery mają zbierać wyróżniające się rozprawy poświęcone problematyce medioznawczej, by torować drogę indywidualnym, twórczym i merytorycznie wartościowym dokonaniom. Pragnieniem organizatorów jest, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów, zarówno gdyby chcieli oni być jego doskonałymi przedstawicielami, wnikliwymi badaczami czy krytycznymi obserwatorami. Tym samym ukryte w nazwie media odnoszą się nie tylko do mediów jako nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców.

Konkurs odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Więcej informacji na stronie konkursu: www.mediastery.ug.edu.pl

dr Beata Czechowska-Derkacz
rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 kwietnia 2018 roku, 12:12