Sześć projektów rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało pozytywne decyzje o dofinansowaniu WFOŚiGW | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sześć projektów rozwojowych Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało pozytywne decyzje o dofinansowaniu WFOŚiGW

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku poinformował o rozstrzygnięciu dwóch konkursów, w których wziął udział Uniwersytet Gdański.

Wśród projektów zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody dla województwa pomorskiego (edycja 2018) znalazły się:

  • Biologia rozmnażania i żywotność nasion elismy wodnej (Luronium natans) jako podstawa reintrodukcji tej rośliny na terenie województwa pomorskiego - dr Małgorzata Kapusta, Wydział Biologii;
  • Ochrona zasobów genowych dziko rosnących zagrożonych gatunków roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego - dr Magdalena Lazarus, Wydział Biologii.

Projekty zakwalifikowane do dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2018) to:

  • Promowanie kształcenia ekologicznego zgodnie z zasadą najlepszego wykorzystania surowców - dr Anna Gołąbiewska, Wydział Chemii;
  • Stanowisko edukacyjne do absorpcji CO2 - dr Joanna Nadolna, Wydział Chemii;
  • Organizacja warsztatów „Wykorzystanie organizmów roślinnych w monitoringu ekosystemów wodnych” - dr Aleksandra Zgrundo, Wydział Oceanografii i Geografii;
  • Wybrane grupy roślin jako promotorzy idei zachowania i ochrony różnorodności gatunkowej oraz siedliskowej ­- dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG, Wydział Biologii.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 kwietnia 2018 roku, 14:04