Wręczenie czeków POWER | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wręczenie czeków POWER

10 kwietnia 2018 r. w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyło się oficjalne wręczenie czeków dla uczelni pomorskich, które zdobyły granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni.

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie 10 największych i najsilniejszych uczelni w Polsce, które zdobyły granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. Na realizację projektu pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego” uczelnia otrzyma ponad 18,5 miliona złotych. W ramach projektu prowadzone będą między innymi nowatorskie działania służące podniesieniu kompetencji studentów i kadry akademickiej w zakresie przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, specjalistycznie szkolenia i staże, powoływanie nowych i modyfikacja dotychczasowych kierunków studiów czy rozwój informatyzacji uczelni. 

Fot. Krzysztof Krzempek 

 

Wręczenie czeków POWER 1Wręczenie czeków POWER 2Wręczenie czeków POWER 3Wręczenie czeków POWER 4Wręczenie czeków POWER 5Wręczenie czeków POWER 6
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 kwietnia 2018 roku, 13:48