Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim

W dniach 10-11 kwietnia 2018r. na Wydziale Zarządzania UG odbyło się spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020), w którym bierze również udział Uniwersytet Gdański. Spotkanie rozpoczął Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Krzysztof Bielawski. 

Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym Regionie Morza Bałtyckiego. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

  1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
  2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
  3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/

Członkowie konsorcjum BSR INTERREG2014-2020 opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). 

Członkowie projektu i organizacje zrzeszone:

Dania:
Danish Agency for Science and Higher Education
 

Estonia:
Ministry of Education and Research

 

Finlandia:
University of Turku
Åbo Akademi University (BUP)
Ministry of Education and Culture

 

Niemcy:
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Science, Research and Equalities (BSN Lead Partner)
Free and Hanseatic City of Hamburg, Senate Chancellery
Ministry of Education, Science and Cultural Affaires, Land of Schleswig-Holstein
Ministry of Education, Science and Culture of the Land Mecklenburg-Vorpommern

 

Łotwa:
Ministry of Education and Science

 

Litwa:
Ministry of Education and Science
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

 

Norwegia:
The Royal Norwegian Ministry of Education and Research

 

Polska:
Uniwersytet Gdański 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Rosja:
St. Petersburg State University of Economics (UNECON)

 

Szwecja:
Swedish Research Council

 

Międzynarodowe:
Council of the Baltic Sea States (CBSS) (project partner for WP 2)
Baltic Sea Region University Network – BSRUN
BONUS
NordForsk
STRING – transgraniczne partnerstwo polityczne pomiędzy miastami: Hamburg, Schleswig-Holstein, Zealand, Copenhagen, Skåne (DE, DK, SE)

 

 

Interreg

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Uniwersytecie Gdańskim, fot. A. Żurawik
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 kwietnia 2018 roku, 10:43