Umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego i Urzędem Statystycznym w Gdańsku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego i Urzędem Statystycznym w Gdańsku

13 kwietnia 2018r. Uniwersytet Gdański, zawarł trójstronne porozumienie z Województwem Pomorskim oraz Urzędem Statystycznym w Gdańsku w zakresie przeprowadzenia badań na temat „Kondycja zawodowa pomorskiego nauczyciela”.

Porozumienie zostało podpisane przez dr hab. Jerzego Piotra Gwizdałę, prof. UG - Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Mieczysława Struka - Marszałka Województwa Pomorskiego oraz dr hab. Jerzego Auksztola - Dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku w obecności Krzysztofa Trawickiego - Wicemarszałka Województwa Pomorskiego oraz dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG - Prorektora ds Kształcenia UG. 

Celem badania będzie określenie kondycji pomorskich nauczycieli w relacji z wyzwaniami współczesnej edukacji w kontekście zapewnienia rozwoju uczniom pomorskich szkół.

Badanie obejmować będzie badania ilościowe (ankiety wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców) w wytypowanych losowo pomorskich szkołach, a także badania jakościowe (wywiady indywidualne z nauczycielami, rodzicami i uczniami, a także badania fokusowe z nauczycielami). Po przeprowadzeniu analizy uzyskanych wyników odbędzie się panel ekspercki w celu wypracowania rekomendacji w zakresie wsparcia nauczycieli oraz ich doskonalenia zawodowego, a także zidentyfikowania obszarów, w których niezbędne jest podjęcie działań w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia wszystkim pomorskim uczniom.

Na podstawie porozumienia Uniwersytet Gdański zobowiązał się do udziału w pracach zespołu badawczego, realizacji badań jakościowych i zasadniczych, dokonania analizy zgromadzonych badań oraz opracowania raportu i upowszechnienia wyników. Realizacją projektu z ramienia uczelni zajmą się naukowcy oraz studenci z Wydziału Nauk Społecznych.    

 

Urząd Statystyczny i UM

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 12:39