Forum Współpracy Akademickiej 2018 | Serwis główny UG

Forum Współpracy Akademickiej 2018

Ze względów organizacyjnych Forum Współpracy Akademickiej nie odbędzie się.

 

Baner Forum Akademickie Biblioteka Główna UG

Celem Forum Współpracy Akademickiej, organizowanego przez Dział Kształcenia, Biuro Jakości Kształcenia oraz Biuro Karier, jest upowszechnienie informacji o różnych formach współpracy podejmowanej w środowisku akademickim UG pomiędzy: nauczycielami akademickimi (np. Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych), studentami (koła naukowe), czy przedsiębiorcami i uczelnią (rady programowe, konsultacje, itp.).

Czas i miejsce wydarzenia:

15 maja 2018 roku, Biblioteka UG

Przewidywany harmonogram:

10:00 – otwarcie Forum Współpracy Akademickiej 2018 przez Panią Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Annę Machnikowską, prof. nadzw. 

10:15 – przedstawiciele nauczycieli akademickich UG: prof. Joanna Mytnik i dr Wojciech Glac, Wydział Biologii

10:45 – przedstawiciele studentów: koło naukowe

11:00 – przedstawiciel otoczenia gospodarczego uczelni: pracodawca

11:30 – przedstawiciele studentów: koło naukowe

11:45 – przerwa

12:00 – przedstawiciel nauczycieli akademickich UG: dr Tomasz Zarzycki, Wydział Oceanografii i Geografii

12:30 – przedstawiciele studentów: koło naukowe

12:45 – przedstawiciel otoczenia gospodarczego uczelni: pracodawca

13:15 – przedstawiciele studentów: koło naukowe

13:30 – przedstawicielka nauczycieli akademickich UG: prof. Beata Grobelna, Prodziekan Wydziału Chemii

14:15 – zakończenie. 

Serdecznie zapraszamy studentów, koła naukowe i nauczycieli akademickich! 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Justyna Sikorska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 11 maja 2018 roku, 9:39