Młodzi badacze z UG laureatami programu START 2018 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Młodzi badacze z UG laureatami programu START 2018

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 26. przyznała stypendia START 2018 dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 000 zł, a łączna kwota, jaką fundacja przeznaczy na stypendia START w 2018 roku, wynosi ok. 3 mln złotych.

Wśród laureatów znaleźli się:

  • mgr inż. Paweł Mazierski, Wydział Chemii UG (technologia chemiczna),
  • dr Illia Serdiuk, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG (chemia fizyczna).

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2900 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni w drodze konkursu spośród 890 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48% nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 26 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią 2018 r.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 maja 2018 roku, 9:12