Doktorat Honoris Causa dla prof. Jakuba Steliny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Doktorat Honoris Causa dla prof. Jakuba Steliny

4 maja 2018 r. Senat Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia) nadał prof. Jakubowi Stelinie, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tytuł Doctora Honoris Causa. 

 

Stelina 1Stelina 4Stelina 2Stelina 3Stelina 5
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 maja 2018 roku, 12:48