7 czerwca 2018 r. uroczyste otwarcie EkoParku Uniwerystetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego | Serwis główny UG

7 czerwca 2018 r. uroczyste otwarcie EkoParku Uniwerystetu Gdańskiego im. Macieja Płażyńskiego

Sponsorzy EkoParku

EkoPark im. Macieja Płażyńskiego - jedyny projekt w skali województwa, który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne otwarty zostanie 7 czerwca 2018 roku na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG, ale jednocześnie, ze względu na unikatowe walory ekologiczne EkoPark będzie szczególnym miejscem wypoczynku.

Uroczyste otwarcie EkoParku
7 czerwca 2018

Część I: Otwarcie EkoParku
(Kampus UG)

 

godz.11.00 -11.30

Przywitanie gości i przemówienie

Rektor UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała prof. nadzw.

 

Uroczyste przecięcie wstęgi przy wejściu do EkoParku

Rektor UG, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego
oraz Zastępca Prezesa WFOŚiGW

 

Część II: Aula  Wydziału Biologii
(Kampus UG, ul. Wita Stwosza 59)

godz.11.30 – 12.30

 Wystąpienie pt. „Dla ludzi i środowiska. 25 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na Pomorzu”

Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Teresa Jakubowska

 

 Wykład pt. „Parki - oazy bioróżnorodności w miastach”

Dziekan Wydziału Biologii prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

 

Część III:  Zwiedzanie przez gości EkoParku z przewodnikiem
(Około 20 min.)

W otwarciu parku, w programie którego przewidziane jest m.in. zwiedzanie EkoParku z przewodnikiem oraz ekologiczne warsztaty uczestniczyć będą uczniowie pomorskich szkół, studenci, pracownicy uniwersytetu oraz mieszkańcy Gdańska.  

To jedyny tego rodzaju projekt w skali województwa, który będzie łączył funkcje edukacyjne, naukowe i rekreacyjne. Będą tam prowadzone badania naukowe nad gatunkami wymagającymi szczególnej troski oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziałów Biologii i Chemii UG, ale jednocześnie, ze względu na unikatowe walory ekologiczne EkoPark będzie szczególnym miejscem wypoczynku dla wszystkich studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie także dostępny dla mieszkańców Trójmiasta. W EkoParku znajdzie się unikatowa w skali województwa ekspozycja zachowawczej kolekcji roślin rzadkich i zagrożonych gatunków rodzimych z terenu województwa pomorskiego, którą będzie można zwiedzać zarówno indywidulanie, jak i grupowo.

Na terenie EkoParku został zaprojektowany przestrzenny układ zieleni z podziałem na trawniki, roślinność niską, drzewa i krzewy. Będą się tam znajdowały ścieżki edukacyjne, m.in. jedna dla przyrody nieożywionej (głazy narzutowe) oraz dwie dla ożywionej (prezentujące rodzimą florę i przykładowe typy ekosystemów), a także ozdobne założenie wodne, które będzie stanowiło miejsce rozrodu dla okolicznych płazów, owadów i innych organizmów bezkręgowych. Znajdą się również ścieżki piesze z ławkami, murkami i miejscami wypoczynku. Zostaną wykonane prace korekcyjne związane z ukształtowaniem terenu, aby zapewnić dogodny dostęp do EkoParku oraz instalacja nawadniająca. 

Park powstał w ramach projektu: „Stworzenie EkoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk”. Uniwersytet Gdański uzyskał dofinansowanie na tę inwestycję z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 3 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 70% kosztów tj. 2 356 522,58 zł. Projekt został realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował inwestycje w wysokości 659 700 zł.

UWAGA: ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ SZKÓŁ NA WARSZTATY I ZWIEDZANIE EKOPARKU!

 

 

 
 
ZałącznikWielkość
PDF icon Program warsztatów333.89 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Justyna Sikorska
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 czerwca 2018 roku, 10:32