Laureaci z UG konkursu OPUS 14 i PRELUDIUM 14 | Serwis główny UG

Laureaci z UG konkursu OPUS 14 i PRELUDIUM 14

Zgodnie z ogłoszoną przez koordynatorów dyscyplin Narodowego Centrum Nauki listą rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach XXVII konkursu NCN 16 wniosków złożonych przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało finansowanie. Łączna kwota otrzymanego finansowania to 13 120 959 zł.

W ramach konkursu OPUS:

 1. dr Katarzyna Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzniowym wirusa zapalenia wątroby typu B”, kwota finansowania 1 410 400 zł;
 2. dr Joanna Nakonieczna z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii, projekt pt.: „Wpływ przeciwdrobnoustrojowej fotoinaktywacji na wirulencję szczepów Staphylococcus aureus kolonizujących chorych z atopowym zapaleniem skóry: badania in vitro oraz in vivo”, kwota finansowania 949 300 zł;
 3. dr hab. Alicja Węgrzyn z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella”, kwota finansowania 2 019 500 zł;
 4. dr Monika Glinkowska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA”, kwota finansowania 1 033 400 zł;
 5. dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska z Wydziału Biologii, projekt pt.: „Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy”, kwota finansowania 1 999 400 zł;  
 6. dr Adam Sieradzan z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów”, kwota finansowania 570 200 zł;
 7. dr hab. Magdalena Wysocka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania”, kwota finansowania 843 000 zł;
 8. dr hab. Piotr Perkowski z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Komunizm, Solidarność i kryzys nowoczesności”, kwota finansowania 188 440 zł;
 9. dr hab. Lech Czerniak z Wydziału Historycznego, projekt pt.: „Neolityczny rondel w Nowym Objezierzu. Społeczne i kosmologiczne aspekty zmian kulturowych na przełomie 6 i 5 tysiąclecia przed Chr.”, kwota finansowania 1 319 500 zł; 
 10. dr hab. Inż. Konrad Ocalewicz z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „Dynamika telomerazy i telomerowego DNA u pstrągów tęczowych z zaburzeniami wzrostu i zakłóconym procesem rozwoju gonad”, kwota finansowania 756 069 zł;  
 11. dr Agata Weydmann z Wydziału Oceanografii i Geografii, projekt pt.: „HIDEA - Ukryta różnorodność planktonu w Arktyce Europejskiej”, kwota finansowania 1 399 490 zł. 

W ramach konkursu PRELUDIUM:

 1. mgr Patrycja Parnicka z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych”, kwota finansowania 201 560 zł; 
 2. mgr inż. Marek Kobylański z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru”, kwota finansowania 139 580 zł; 
 3. mgr Łukasz Golon z Wydziału Chemii, projekt pt.: „Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej”, kwota finansowania 99 600 zł; 
 4. mgr Agata Olechnowicz z Wydziału Ekonomicznego, projekt pt.: „Unikanie informacji przy podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu długoterminowym”, kwota finansowania 134 120 zł; 
 5. mgr inż. Patryk Lipka-Bartosik z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, projekt pt.: „Efekty kwantowe w termodynamice: rola stanu próżni i pomiaru w paradygmacie operacji termicznych”, kwota finansowania 57 400 zł. 

Tabela 1. Zestawienie projektów wg wydziałów UG

opus 14

W ramach konkursu OPUS finasowanie otrzymali również pracownicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: dr hab. Patrycja Małgorzata Koszałka, projekt pt.: „Rola CD73 (ekto-5'-nukleotydazay) w procesach promocji i progresji raka sutka oraz jego ocena jako celu terapeutycznego” oraz dr hab. Rafał Sebastian Sądej, projekt pt.: „Rola FGFR2 w regulacji autofagii w raku piersi - znaczenie prognostyczne”.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Źródło: NCN

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 11:01