O stanie i perspektywach ochrony zdrowia w Polsce na Uniwersytecie Gdańskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

O stanie i perspektywach ochrony zdrowia w Polsce na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się pierwsze sympozjum naukowe pt. „Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce” (18 maja 2018, na Wydział Zarządzania UG). Celem spotkania w szerokim gronie uniwersyteckich ekspertów i praktyków jest sformułowanie wniosków pozwalających na ocenę funkcjonowania organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Gośćmi sympozjum i zorganizowanych w jego ramach paneli dyskusyjnych będą przedstawiciele administracji państwowej, jednostek samorządów terytorialnych, władz jednostek szpitalnych województwa pomorskiego oraz grono naukowców zajmujących się aspektami ochrony zdrowia.

 • Czas: 18 maja 2018 r. (piątek), początek o godz. 13.00, planowane zakończenie – godz. 17.00
 • Miejsce: Wydział Zarządzania UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B22
 • Organizator: Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Tematyka sympozjum dotyczy aktualnych problemów ochrony zdrowia w Polsce i jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju państwa oraz zrównoważonego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zaproszeniu goście – uniwersyteccy eksperci, praktycy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządu, szpitali  będą rozmawiać między innymi o zmianach wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planach dla pomorskiej służby zdrowia, zarządzaniu służbą zdrowia oraz jej finansowaniu czy aspektach sektora prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia.

Organizatorzy są przekonani, że wymiana opinii, doświadczeń i dyskusji w tak szerokim gronie pozwoli na znalezienie odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Sympozjum w założeniu organizatorów jest początkiem cyklicznych spotkań polskiego środowiska związanego z opieką zdrowia. Wydarzenie, które odbędzie się 18 maja, głównie z udziałem pomorskich przedstawicieli ochrony zdrowia, będzie kontynuowane jesienią 2018 roku na szerszą, ogólnopolską  skalę.

Sympozjum podzielone jest na trzy panele:

PANEL ISystem ochrony zdrowia w Polsce – aktualny stan

 • Aktualny stan systemu ochrony zdrowia w Polsce – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian dot. m.in. sieci szpitali, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także przedstawienia wizji rozwoju systemy ochrony zdrowia w Polsce
 • Doświadczenia z realizacji/wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planów dla pomorskiej służby zdrowia

PANEL IISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt ekonomiczny

 • Czy można oddzielić sektor publiczny od prywatnego w ochronie zdrowia?
 • Oceny adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez Oddziały Wojewódzkie NFZ

PANEL IIISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt organizacyjny

 • Mechanizmy koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia, stosowane w ramach polityki spójności w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
 • Praktyki zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Patronat honorowy nad sympozjum objęli:

 • p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna
 • Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała

Rada Programowa Sympozjum

 • dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,  Katedra Ekonomii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Iga Rudawska,  Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sebastian Susmarski, Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzwyczajny, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Systemów Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzwyczajny, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Harmonogram sympozjum904.65 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 15:14