Trzy z trzech złożonych wniosków POWER Uniwersytet Młodego Odkrywcy dofinansowanych przez NCBiR z Europejskiego Funduszu Społecznego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Trzy z trzech złożonych wniosków POWER Uniwersytet Młodego Odkrywcy dofinansowanych przez NCBiR z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie, przygotowane w odpowiedzi na konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wnioski Uniwersytetu Gdańskiego, zostały pozytywnie ocenione i otrzymają dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Na liście rankingowej znalazły się następujące projekty:

  • „Z chemią naprzód - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego” (Wydział Chemii);
  • „Obcy atakują - młodzi odkrywcy badają rośliny inwazyjne” (Wydział Biologii);
  • „Skarbiec wiedzy, czyli nietypowy kurs języka łacińskiego i kultury antycznej dla nastolatków oraz zajęcia wspomagające dla ich rodziców” (Wydział Filologiczny).

Zakres projektów, zgodnie z Regulaminem, mógł obejmować wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

  • rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
  • stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tadeusz Zaleski
Treść wprowadzona przez: Tadeusz Zaleski
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku, 11:32